Kurser i programmet

Här ser du alla kurser i programmet för produktingenjör.

År 1 

Hösttermin
Introduktion till ingenjörsrollen 3 hp (vecka 35-36)

Procedurell programmering för ingenjörer  3 hp (vecka 37-43)
Grundläggande tillverkningsteknik 3 hp (vecka 37-42)
Matematik för ingenjörer I 3 hp (vecka 37-42)

CAD I: Introduktion 3 hp (vecka 43-48)
Produktutveckling och design I: Grunder 3 hp (vecka 43-48)
Matematik för ingenjörer II 3 hp (vecka 43-48)

Mekanik I 3 hp (vecka 48-2)
Konceptuell Maskinteknik 3 hp (vecka 48-2)
Matematik för ingenjörer III 3 hp (vecka 48-2)

Vårtermin
Termodynamik 3 hp (vecka 3-8)
Kvalitet och mätteknik 3 hp (vecka 3-8)
Statistik för ingenjörer I 3 hp (vecka 3-8)

Ellära och Magnetism 3 hp (vecka 9-14)
Produktionsteknikens grunder 3 hp (vecka 9-14)
Matematik för ingenjörer IV 3 hp (vecka 9-14)

Ingenjörsprojekt I 6 hp (vecka 15-22)
Hållbar utveckling för Ingenjörer 3 hp (vecka 15-18)
CAD II: Modellering och dokumentation 3 hp (vecka 17-22)

År 2

Hösttermin
Linjär algebra - geometriska transformationer 3 hp (vecka 35-38)
Statistik för ingenjörer II 3 hp (vecka 35-38)

Produktions- och logistiksimulering I 3 hp (vecka 39-42)
Industriell robotteknik och offline-programmering 6 hp (vecka 39-46)

Industriell styrteknik 9 hp (vecka 43-2)
Tillverkningsteknik och materiallära 6 hp (vecka 47-2)

Vårtermin
Kvalitetsteknik
Effektiva produktionsflöden
Underhåll och driftsäkerhet

Ingenjörsprojekt II: Produktion
Reglerteknik
Hållbar utveckling för ingenjörer II

År 3 

Hösttermin
Ekonomistyrning för ingenjörer
Tillämpad operationsanalys
Effektiva arbetsplatser
Produktionssystem-design
Produktions- och logistiksimulering II

Vårtermin
Examensarbete i Produktionsteknik (vecka 3-22)

 

Se programupplägg med kurskoder

Kontakt