Produktionstekniker, 120 hp

Grundläggande behörighet + Matematik 2a / 2b / 2c. Eller: Matematik B. (eller motsvarande kunskaper)

Högskoleexamen
ht 19Gamla utbildningsplaner

Brinner du för att arbeta med människor, teknik och problemlösning? Vill du ha ett kreativt yrke fyllt av spännande utmaningar på vägen mot en hållbar framtid? Produktionsteknikerprogrammet kan ta dig dit.

Effektiv och miljömässigt hållbar produktion är två av de viktigaste medlen för att göra Sveriges företag mer framgångsrika. Det ställer stora krav på ständiga förbättringar av kvalitet, produktivitet, flexibilitet och resursplanering.

Produktionsteknikerprogrammet förbereder dig för verkligheten ute i industrin. Under hela utbildningen varvas teori med praktiska moment. En stor del av utbildningen genomförs som laborationer i små grupper vilka lär sig att lösa verkliga problem tillsammans. Att läsa till Produktionstekniker är en stimulerande resa som sätter fart på din karriär!

Nära kontakt med näringslivet under hela studietiden

När du läser till Produktionstekniker på Högskolan i Skövde läser du en utbildning som utformats tillsammans med näringslivet, och som har en nära koppling till näringslivet. I vissa kurser gör du studiebesök ute på företag, i andra kurser har du gästföreläsare från företag och andra delar av näringslivet. Flera kurser innehåller problem som lösas åt olika företag, antingen på Högskolan eller ute på företagen. Utbildningen avslutas med ett examensarbete som utförs ute på ett företag.

Brist på Produktionstekniker

Produktionstekniker kommer att vara ett bristyrke många år framöver, vilket ger dig goda förutsättningar att hitta ett jobb som du kommer att trivas med. Bara här i närområdet finns över 800 tillverkningsföretag som behöver dig – men det krävs kunskaper på rätt nivå. Många företag, inte minst utomlands, har som minimikrav en högskoleexamen.

Vad programmet innehåller

Programmet ger teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter inom området industriell produktion och produktionsteknik.

Utbildningen inleds med grunderna för ingenjörsmässigt arbetssätt i form av problemlösning och matematik. Därefter studeras tillverkningsteknik och produktionsutrustningar. Som student på programmet får du reflektera över olika produktionstekniska lösningar och olika tillverkningssystems uppbyggnader, dess komponenter och konfigurering samt produktionsfilosofier. Du tränas också i att läsa och ta fram konstruktionsritningar genom att använda programvara för 3D-CAD.

I programmet ingår även kurser där man fördjupar sig inom produktionstekniska verktyg och metoder, samt beredning och design av produktionssystem.

De flesta ovan nämnda moment innehåller laborationer där de praktiska färdigheterna tränas. Programmet avslutas med ett examensarbete.

Exempel på kurser som ingår i programmet är: Tillverkningsteknik och produktionsutrustningar, Industriell produktionsteknik, Kvalitetsteknik, Mätteknik, Simulering av produktionssystem, 3D CAD, Projektledning, Underhållsteknik, Matematik, Fysik och Produktionsekonomi.

Det ingår också som en stor del att kommunicera och förmedla budskap i såväl tal som skrift, då detta är väsentligt i din kommande arbetsroll.

Produktionsteknikerprogrammet omfattar 120 högskolepoäng, vilket motsvarar två års heltidsstudier och leder till en högskoleexamen inom Produktionsteknik.

Jobb efter Produktionsteknikerprogrammet

Produktionsteknikerprogrammet lämnar alla dörrar öppna inför framtiden. Efter avklarat program erhåller du en högskoleexamen som ger dig klara fördelar på arbetsmarknaden. Som nyexaminerad kanske du börjar som kvalificerad operatör, produktionsberedare, eller produktionstekniker, med en kunskapsbas som gör det möjligt för vidare utveckling. Du kan ägna dig åt produktionstekniska analyser, arbetsledning, kostnadskalkylering och mycket annat. På sikt kan du till exempel bli ansvarig för förbättringsarbete eller utveckling av processer och hela produktionssystem i ett mindre eller medelstort företag.

Läsa vidare

Vill du förlänga din utbildning, och istället få Högskoleingenjörsexamen samt Kandidatexamen kan du få detta på totalt 4 år. Det går till så här:

  • Årskurs 1 läses på Produktionsteknikerprogrammet
  • Våren i årskurs 1 kan du byta ut en teknikerkurs mot en fysikkurs och en kurs i kemi. Med godkända betyg från kurser på Produktionsteknikerprogrammet och dessa 2 kurser kommer du ha uppnått behörigheten att söka in till Ingenjörsprogrammens breda ingång på Högskolan i Skövde. Efter antagning till bred ingång följer du ingenjörsprogrammet och väljer efter det första året ingenjörsinriktning.

Fråga din HJÄLTE

Andreas Persson, Teknikerprogrammen

Andreas är din HJÄLTE och finns tillgänglig för frågor hela vägen fram till terminstart.
Läs mer om Andreas och hans studier.

Grundläggande behörighet + Matematik 2a / 2b / 2c. Eller: Matematik B. (eller motsvarande kunskaper)

Högskoleexamen
ht 19Gamla utbildningsplaner

Vill du veta mer om utbildningen och hur det är att studera i Skövde?

De personuppgifter du lämnar i formuläret kommer Högskolan i Skövde bara att använda för just detta specifika ändamål. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter: www.his.se/gdpr

TÖNU KÖKS

Programansvarig


0500-448574
FRÅGA MIG
* Fält är obligatoriskt De personuppgifter du lämnar i formuläret kommer Högskolan i Skövde bara att använda för just detta specifika ändamål. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter: www.his.se/gdpr

FrågaStudie- och karriärvägledare Ulrika Granlid

studievägledare

Ulrika Granlid

ulrika.granlid@his.se
0500-448701

Sök till programmet

Du gör din anmälan via webbportalen www.antagning.se mellan 15 mars och 15 april. Du anmäler dig direkt på hemsidan genom att skapa ett användarkonto. När du är inloggad kan du välja vilka utbildningar du vill anmäla dig till.