Serious Games - magisterprogram, 60 hp

För att vara behörig till programmet krävs en kandidatexamen inom informationsteknologi, datavetenskap, datalogi, informationssystemutveckling, kognitionsvetenskap, medier estetik och berättande, medier (eller motsvarande) omfattande minst 180 hp. Vidare krävs godkänt betyg i gymnasiekursen Engelska 6/Engelska B (eller motsvarande). Motsvarande kunskaper visas normalt genom ett internationellt erkänt språktest, till exempel IELTS eller TOEFL.

Magisterexamen

Du tycker om att hitta på spel och har ambitionen att omsätta dina idéer till exempelvis kommersiella dator- eller konsolspel. Genom magisterprogrammet Serious Games lär du dig att utveckla spel med underhållande spelmoment med syftet att förmedla något utöver den rena underhållningen. Detta kan innebära att du skapar spel för träning, utbildning eller marknadsföring.

Du kommer också att lära dig analysera spel ur olika perspektiv för att se hur de kan användas inom olika samhällsområden. För dig som är intresserad av spel innebär detta en chans att utveckla såväl nya spel som innovativa användningsområden för spel.

Det här läser du

Magisterprogrammet är till stor del projektorienterat. Detta innebär att du läser en större projektkurs där målet är att utveckla ett spel åt en uppdragsgivare. Det kan till exempel vara ett företag som vill ta fram och använda ett spel för att marknadsföra sina produkter eller för att träna och vidareutbilda sina anställda. Under kursens gång kommer du att analysera företagets behov och utveckla ett spel utifrån dessa.

När produkten skapats behöver den testas och utvärderas. I andra kurser kommer du exempelvis att lära dig hur man kan planera och genomföra tester för att utvärdera om produkten håller måttet och uppfyller uppdragsgivarens behov.

Jobb efter examen

Spel används inom många områden, till exempel dataspelsindustrin, berättande i olika former, reklam, informationssystem och läromedel. Företeelsen serious games växer inom ett flertal branscher och det finns stora möjligheter att arbeta med nya och utmanande tillämpningsområden. Hur kan spel användas för att förbättra rehabilitering av människor med olika skador? Hur kan spel användas för att vidareutveckla undervisning? Hur kan spel användas för att sprida information till målgrupper som är svåra att nå med traditionella metoder?

Läsa vidare

Serious games är ett växande område där det finns ett flertal intressanta utmaningar. Detta innebär att möjligheter för doktorandstudier kommer att finnas framöver.

För att vara behörig till programmet krävs en kandidatexamen inom informationsteknologi, datavetenskap, datalogi, informationssystemutveckling, kognitionsvetenskap, medier estetik och berättande, medier (eller motsvarande) omfattande minst 180 hp. Vidare krävs godkänt betyg i gymnasiekursen Engelska 6/Engelska B (eller motsvarande). Motsvarande kunskaper visas normalt genom ett internationellt erkänt språktest, till exempel IELTS eller TOEFL.

Magisterexamen

Vill du veta mer om utbildningen och hur det är att studera i Skövde?

De personuppgifter du lämnar i formuläret kommer Högskolan i Skövde bara att använda för just detta specifika ändamål. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter: www.his.se/gdpr

PER BACKLUND

Programansvarig


0500-448346
Per Backlund
FRÅGA MIG
* Fält är obligatoriskt De personuppgifter du lämnar i formuläret kommer Högskolan i Skövde bara att använda för just detta specifika ändamål. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter: www.his.se/gdpr

FrågaMagnus Andrén

studievägledare 

Magnus Andrén

magnus.andren@his.se
0500-448097

Sök till programmet

Du gör din anmälan via webbportalen www.antagning.se mellan 15 mars och 15 april. Du anmäler dig direkt på hemsidan genom att skapa ett användarkonto. När du är inloggad kan du välja vilka utbildningar du vill anmäla dig till.