Portfolio

Studenterna på sjuksköterskeprogrammet kommer att samla en digital portfolio under utbildningens tre år vilket ger dem en samling kompetenser att ha med sig ut i yrkeslivet efter sin sjuksköterskeexamen från Högskolan i Skövde.

Portfolion består av följande rubriker:

1 Allmän information

 

2 Styrdokument

2.1 Högskoleförordning
2.2 Högskolelag
2.3 SoS Kompetensbeskrivning

3 Pedagogiska arbetsformer

 

5 Personlig del


Klicka på respektive rubrik för att läsa dokumentet som inleder kapitlet och guidar studenter och handledare mot målen för portfolioarbetet.

Vid frågor om portfolion kontakta:
Lars Westin, lars.westin@his.se