Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) vård

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) ingår i sjuksköterskeprogrammet, specialistsjuksköterskeprogrammen (med inriktning, distriktsköterska, skolsköterska, diabetessjuksköterska, äldresjuksköterska) och barnmorskeprogrammet.

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) ingår i sjuksköterskeprogrammets samtliga ämnen (omvårdnad, biomedicin och folkhälsa). Flertalet av programmets kurser innehåller både teori och VFU. VFU äger rum inom kommunalvård, primärvård och sjukhusvård i hela Skaraborg. På VFU tillämpas en patientfokuserad handledning och samarbetsparternas handledarmodell där studenthandledare, huvudhandledare och kliniska lärare samverkar för att stödja studentens lärande. Utbildningen avslutas med Nationell kliniska slutexamination (NKSE).

Gemensamma VFU-dokument

Hantering av personuppgifter 

De personuppgifter vi samlar in behövs i studentadministrativt syfte, för att möjliggöra studenters VFU-placering. Personuppgifterna lämnas till berörda VFU-enheter och när du avslutat din sjuksköterskeutbildning kommer uppgifterna att raderas.

Mer information om Högskolans hantering av personuppgifter

Strategier

Sjuksköterskeprogrammet

Programöversikter specialistsjuksköterskeprogram

NKSE

Information vårdverksamhet
http://www.nkse.se

Bedömningsunderlag och underlag för tidsrapportering

Termin 1
Omvårdnad – ämne och profession
Vårdandets etik

Termin 2
Hälsa och ohälsa utifrån ett folkhälsoveten...Kommunal vård Primärvård
Kommunikation i omvårdnad Närvaroprotokoll

Termin 3
Omvårdnad vid ohälsa och sjukdom I / Patofysiologi och farmakologi I Närvaroprotokoll Bedömningsblankett Inför VFU i termin 3 

Termin 4
Omvårdnad vid sjukdom och ohälsa II / Patofysiologi och farmakologi II
Delaktighet och lärande Närvaroprotokoll Bedömningsblankett

Termin 5
Hälsa och vårdande / Klinisk biomedicin I Närvaroprotokoll Bedömningsblankett

Termin 6
Vårdande och profession / Klinisk biomedicin II Närvaroprotokoll Bedömningsblankett

Bild på sjuksköterska

Kommande VFU-möten

Studenthandledardag
2020-04-16 kl 9:00-16:00

Handledarutbildning

Vid frågor kontakta kursansvarig
Joanne Wills

VFU-samordnare

Kontakt: vfu.vard@his.se

VFU Samordnare
Maria Gustafsson
Universitetsadjunkt
Fil.mag i omvårdnad

Nina Frenger
Utbildningshandläggare VFU
Fil.kand i Kognitionsvetenskap
Institutionen för hälsovetenskaper
Högskolan i Skövde

NKSE-ansvariga

Kommunalvård
Rune Svanström
Lektor i omvårdnad
rune.svanstrom@his.se
0500-448404

Sjukhusvård
Anneli Larsson
Adjunkt i omvårdnad
anneli.larsson@his.se
0500-448453