Specialistsjuksköterskeprogram - Äldresjuksköterska, 60 hp

Sjuksköterskeexamen om 180 högskolepoäng och kandidatexamen i omvårdnad eller motsvarande, svensk legitimation som sjuksköterska samt minst ett års yrkeserfarenhet som sjuksköterska. Vidare krävs kunskaper i svenska som motsvarar grundläggande behörighet på grundnivå.

<ul class='stripped'><li>Magisterexamen</li><li>Specialistsjuksköterskeexamen</li></ul>

Sveriges befolkning blir allt äldre och av de 1,9 miljoner innevånare som är 65 år eller äldre uppskattas 300 000 vara svårt sjuka och i stort behov av vård och omsorg. Om 20 år beräknas de individer som behöver omfattande insatser öka med 50 %. Bristen på specialistsjuksköterskor med rätt kompetens inom äldresjukvård är stor och arbetsgivare som exempelvis kommuner, primärvård och sjukhus ställer allt högre krav på specialisering inom detta område.

Programmet är inställt HT19.

Programmet som utvecklats i nära samverkan med vårdverksamheterna vänder sig till dig som är sjuksköterska och vill gå en specialistsjuksköterskeutbildning och utveckla dig inom området äldrevård. Du studerar på halvfart och utbildningen är förlagd på campus i Skövde.

Det här läser du

Programmet omfattar 60 högskolepoäng i huvudområdet omvårdnad. I programmet fördjupar du din vetenskapliga grund med fokus på specialistsjuksköterskans kompetensområde med inriktning mot äldre. Du får fördjupade teoretiska och kliniska kunskaper om hälsofrämjande omvårdnad med inriktning mot äldre och fördjupar förmågan att självständigt bedöma den äldre patientens hälsa och behov av omvårdnad. Den professionella kompetensen utvecklas genom att integrera teoretisk och klinisk kunskap. Utbildningen har en IT-profil och studenterna ges under programmet möjlighet att komma ut på verksamhetsförlagsutbildning så kallad VFU.

Läsa vidare

Programmet leder till en specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot äldrevård, 60 hp samt filosofie magisterexamen i omvårdnad. Efter avslutade och godkända kurser är du behörig att söka vidare utbildning på forskarnivå.

Jobb efter examen

I dagsläget råder brist på specialistutbildade sjuksköterskor med rätt kompetens. Framförallt efterfrågas äldresjuksköterskor i det patientnära arbetet inom hemvård och inom särskilt boende, men även på sjukhus. Det patientnära arbetet kan kombineras med uppdrag som innebär speciella ansvars- och utvecklingsområden. Att arbeta som chef, medicinskt ansvarig sjuksköterska, huvudhandledare eller demenssamordnare kan vara alternativa karriärvägar.

Nyheter i anknytning till programmet

2017-04-04 - Dataspel ska lära studenter vårda döende patienter

Sjuksköterskeexamen om 180 högskolepoäng och kandidatexamen i omvårdnad eller motsvarande, svensk legitimation som sjuksköterska samt minst ett års yrkeserfarenhet som sjuksköterska. Vidare krävs kunskaper i svenska som motsvarar grundläggande behörighet på grundnivå.

  • Magisterexamen
  • Specialistsjuksköterskeexamen

Vill du veta mer om utbildningen och hur det är att studera i Skövde?

De personuppgifter du lämnar i formuläret kommer Högskolan i Skövde bara att använda för just detta specifika ändamål. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter: www.his.se/gdpr

RUNE SVANSTRÖM

Programansvarig


0500-448404
Rune Svanström
FRÅGA MIG
* Fält är obligatoriskt De personuppgifter du lämnar i formuläret kommer Högskolan i Skövde bara att använda för just detta specifika ändamål. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter: www.his.se/gdpr

Bild på Cecila VikenstrandFråga
studievägledare

Cecilia Vikenstrand

cecilia.vikenstrand@his.se
0500-448114