Programöversikt diabetessjuksköterskeprogrammet

Här hittar du en programöversikt som beskriver Diabetessjuksköterskeprogrammets uppbyggnad vad gäller kurser och områden.