Jobb och framtid

Här finner du generell information om jobb och framtid för utbildningarna inom systemvetenskap.

Vad innebär det att arbeta som systemvetare?

En systemvetare är expert på samspelet mellan tekniken och användaren. De arbetar ofta med utveckling. Apputvecklare, databasutvecklare, dataspelsutvecklare, webbutvecklare och systemutvecklare är några exempel. De analyserar vilka behov som finns, kommer fram till en fungerande lösning, designar, programmerar och testar samt utbildar användarna. (Källa: SACO)

Hur ser framtiden ut?

I rapporten "Framtidsutsikter - arbetsmarknaden för akademiker år 2021" som presenterades i år av SACO framgår det att systemvetare har en ljus framtid framför sig. Det prognostiseras att det kommer att vara balans mellan tillgång och efterfrågan på arbetsmarknaden både avseende nyutexaminerade samt erfarna.

Mer information om framtidsutsikterna inom systemvetenskap finner du på SACO:s hemsida samt via Arbetsförmedlingens pdf-skrift "Var finns jobben 2015 och framåt?"

 

Vilken utbildning leder till vilket jobb? Data och IT

Liten konkurrens på arbetsmarknaden för datavetare

Det är idag liten konkurrens om jobben för datavetare och det ser ut att fortsatt vara det på fem års sikt. Det gäller både nyexaminerade och datavetare med yrkeserfarenhet. Datavetares kompetens är mycket efterfrågad.

låg konkurrens datavetare

Källa Saco