Framtid och jobb

Framtiden ser mycket ljus ut för webbutvecklare med den kombination av kompetens inom både teknik och design som vi erbjuder här i Skövde. Mer och mer utveckling sker mot webben och företagen har svårt att rekrytera medarbetare med rätt kompetens. Programmerare kan ofta inte tillräckligt om webbprogrammering och design medan webbdesigners inte kan tillräckligt om programmering. Sedan utbildningen startade så har vi kontinuerligt förfrågningar från företag som behöver hjälp att rekrytera webbprogrammerare. För den som går ut utbildningen finns fyra valmöjligheter, anställning i ett större företag, eget företag, konsultarbete eller fortsatta studier.

Anställning

Större företag som tillhandahåller varor och tjänster via Internet har ett stort behov av webbprogrammerare som kan utveckla och underhålla deras webbsystem. De har dessutom ett stort behov av någon som kan brygga mellan design och teknik.

Eget företag

Kanske bär du på en idé till en ny internettjänst. Det kan handla om allt ifrån små applikationer till nästa stora innovation i stil med Facebook och YouTube. Oavsett vilket så har du ett enastående tillfälle att få hjälp att utveckla och pröva dina idéer under studietiden. Vi samarbetar med Gothia som ställer upp med granskning av affärsidéer och hjälper till med de praktiska bitarna som krävs för att ett företag ska komma igång och växa. I Gothias inkubator sitter ett antal före detta studenter och arbetar med att bygga upp nya företag med hjälp av erfarna entreprenörer. Du har även möjlighet att bygga på din utbildning med ett år i entreprenörskap.

Konsultarbete

Det finns en stor mängd små och medelstora företag som ännu inte kommit längre än att de har en platt hemsida. De har idéer om vad de skulle vilja göra men saknar kompetens att genomföra det. De behöver därför anlita webbprogrammerare att utveckla företagets hemsida till en fungerande interaktiv webbsida med den funktionalitet som behövs för t ex försäljning över Internet. Som konsult så utför man den här typen av tjänster åt företagen. En konsult kan antingen vara anställd i ett konsultföretag som lånar ut sina anställda till olika projekt eller så kan man ha ett eget konsultföretag där man åtar sig olika uppdrag. Kanske funderar du på att starta ett konsultföretag ensam eller tillsammans med några studiekamrater. I så fall finns god hjälp på Gothia även för detta.

Fortsatta studier

När du är klar med utbildningen så har du en kandidatexamen i datalogi. Den ger dig den behörighet du behöver för vidare studier på avancerad nivå här i Skövde eller på annat håll.