Tidigare studenter berättar

Här finner du intervjuer med tidigare studenter inom programmet Webbutvecklare - programmering

Sophie Karlsson

Sophie läste Webbutvecklare - programmering och tog sin examen 2014

Vad gör du idag? Vilket ansvar och vilka uppgifter har du?

Jag är Solutions Architect (Lösningsarkitekt) inom Digital Online Services på IT-avdelningen hos Jula AB. Jag sitter på Julas huvudkontor i Skara

Jag arbetar med webbapplikationen för Julas siter, som i dagsläget är tre. Där säkerställer och ansvarar jag för utveckling och leverans av funktionalitet. I mitt arbete ser jag över lösningar för effektivisering av processer inom det digitala kundmötet. Både inom utveckling och leveranser, men även inom de interna processer som skall återspegla företagets ledord. Har daglig kontakt med samarbetspartners och andra avdelningar inom Jula för framtagande av kravställningar och prioriteringar för den fortsatta utvecklingen och förvaltningen. Kontinuerliga uppföljningar hålls för planering av leveranser så behov och mål uppnås.

Mitt arbete kräver att jag har en god kännedom om applikationen för att kunna vara med i planering och leda verkställande av utveckling och förvaltning. Här spelar god kännedom om webbmiljön, kravställning och god kontakt mellan mig och samarbetspartners samt övriga avdelningar inom Jula en stor roll. Dessa delar behöver samspela för att kunna nå resultat och säkerställa leveranser av applikationen. Kurser som ligger till bra grund för mitt arbete – utöver de riktade webbutvecklingskurserna – är bland annat projektkursen, databassystem, interaktion, design och användbarhet, IT i organisationer och datakommunikation.

Vad var det viktigaste du lärde dej när du studerade i Skövde och som du har hjälp av idag?

Jag märker i efterhand att samtliga kurser i programmet har gett mig värde. Det ges en bred grund att stå på med kunskap och förståelse inom olika områden som berör webbutveckling i det dagliga arbetet. Både som en grund för mitt arbete men även kunskap och förståelse vid kontakt och möten med kollegor och andra parter. Programmet ger en bra och samlad känsla för att få en helhetsbild som är värdefull när man kommer ut till företag.

För min del som Solutions Architect är den här bredden av kunskap extra viktig för att kunna få med olika aspekter inom området för en bra översikt.

Informationssäkerhet, datakommunikation, databaskonstruktion, webbutveckling – content management och drift har varit till hjälp i områden där servermiljö, prestanda och säkerställande av persondata har setts över. Content management och drift ligger även till grund för det dagliga arbetet då applikationen baseras på ett CMS.

Projekt i webbutveckling har varit till väldigt stor hjälp då vi arbetar i projektform gällande webbutveckling. Att ha fått stöta på problematik och lära sig vad som fungerar och inte fungerar i projektform under kursen på Högskolan i Skövde har öppnat upp ögonen för vart förbättring kan ske och hur processer kan effektiviseras.

Kurser som Webbutvecklingskurserna, IT i organisationer, Programvaruutveckling, Interaktion, design och användbarhet kan kännas lite "off topic" för de som går kursen för att lära sig så mycket programmering som möjligt – men är väldigt värdefulla ute i företag om man jämför med någon som gått en ren programmeringsutbildning.

Hur skall man tänka om det man lär sig som student? Vad skall man fokusera på när man studerar tycker du?

Det finns kurser för dig som redan vet vad du vill arbeta med efter utbildningen, då du direkt kan fokusera på de delar som gör dig mer inriktad på ditt område. Det ger även bra utbud för dig som inte vet redan vid start, men ändå känner att webbutveckling är det område du vill arbeta inom. För den som vill få en sammanhängande förståelse och kunskap inom området. Programmet ger därmed en stor bredd i sin inriktning – utan att bli för glest eller övergripande för den som vill inrikta sig mer. Det finns något för alla intresserade parter inom webb.

Varför tycker du att man skall läsa i Skövde och på det programmet du läste?

Högskolan i Skövde har hög klass och ett gott rykte om sina Data/IT-utbildningar. Man känner att de har tillit till dig som student och att du som individ syns, där de även visar på tillit till sina program då de ser positivt till samarbeten mellan Högskolan och sina studenter. Det kändes som ett tryggt val när jag skulle söka utbildning med en examen som klassas högt när det är dags för jobbsökande.

Högskolan i Skövde gav mig många möjligheter under studietiden att kunna använda det jag lärt mig och utöka mina erfarenheter. Under min studietid höll jag i en distanskurs inom programmering för HiS, deltog i ett projekt mellan företag och HiS, samt gick Mentorskapsprogrammet under mitt sista studieår. Tre högt uppskattade möjligheter.

Ditt bästa tips till en blivande student?

1. Anamma varje kurs för sitt syfte och lita på att den som skapat programmet har en tanke bakom den bredd av kurser som finns inom utbildningen.

2. Ha kul och ta vara på de chanser högskolan ger dig för att nätverka och träffa bra kontakter inför din framtida karriär.

3. Börja redan från början tänka och känna efter inom vilket område som du vill lägga fokus på under ditt examensarbete. Om möjligt, rikta det mot det webbområde du vill arbeta inom.

 

Bild på Sophie Karlsson