Ekonomprogrammet - ekonomi och hållbarhet, 180 hp

Grundläggande behörighet + Matematik 3b / 3c, Samhällskunskap 1b / 1a1 +1a2. Eller: Engelska B, Matematik C, Samhällskunskap A. (eller motsvarande kunskaper)

Kandidatexamen
ht 19Gamla utbildningsplaner

Hållbarhet är ett växande arbetsområde i såväl privata företag som offentliga organisationer. Att ställa om till ett klimatsmart samhälle, en hållbar ekonomi och samtidigt bidra till fortsatt utveckling står högt på många regeringars agenda.

I en överenskommelse mellan medlemsländerna i Förenta Nationerna har mål tagits för att uppnå detta. För att förverkliga de målen krävs politisk vilja, prioriteringar, samarbete och fördelning av resurser. Näringslivet, offentlig sektor och civilsamhällets organisationer står alla inför stora krav på förändringar och behöver anpassa sin verksamhet och sitt beteende för att målen ska kunna uppnås. Redovisning spelar en central roll i uppföljningen av hur nationer, organisationer och medborgare tar ansvar för uppnåendet av Förenta Nationernas mål och utdelande av eventuella sanktioner vid oansvarigt beteende.

Ekonomprogrammet Ekonomi och Hållbarhet är en utbildning för dig som aktivt vill medverka i denna mission. Utbildningen ger dig både kunskap om de utmaningar privata och offentliga organisationer står inför i dag och verktyg för att utveckla och bevara hållbarhet i deras processer och produkter.

Du kommer att få en mångsidig och spännande utbildning som utvecklar ditt tänkesätt och din handlingsförmåga för att du på ett nyskapande och innovativt sätt ska kunna påverka organisationer och människor i en riktning mot långsiktig ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet.

Det här läser du på Ekonomprogrammet Ekonomi och hållbarhet

Under första läsåret ingår kurser i företagsekonomi, nationalekonomi, juridik och statistik som är gemensamma för ekonomprogrammen. Kurserna lägger grunden för en förståelse av de utmaningar som dagens företag och andra organisationer står inför och vilken roll redovisning kan spela för att bidra till hanterande av dessa.

Andra läsåret innebär en fördjupning i frågor som t ex styrning av verksamheter och processer för att undvika slöseri i produktionen av varor och tjänster och öka värdet för olika intressenter. Miljölagstiftning och förändringsarbete är andra områden som fokuseras på. För att en omställning mot hållbarhet ska ske måste organisationer utveckla nya mått och metoder för styrning och uppföljning av sina verksamheter. Organisationer måste också utveckla sin externa redovisning för att tillfredsställa hållbarhetskrav från långivare och investerare. Du kommer därför att få möjlighet att lära dig om alternativa och nya modeller.

Under tredje läsåret får du möjlighet att nischa din utbildning mot ditt specifika hållbarhetsintresse både inom ramen för befintliga kurser och särskilt genom examensarbetet. Du får till exempel utrymme att fördjupa dig inom en specifik bransch behov av kompetens inom hållbarhetsområdet, vad som karakteriserar hållbara produkter och tjänster eller att förbereda dig inför starten av ett eget företag med tydligt hållbarhetsfokus.

Eftersom en hållbar utveckling förutsätter internationellt samarbete rekommenderar vi att du tar denna chans till utbyte med andra studenter, lärare och organisationer utomlands. Därför finns det möjlighet att läsa utomlands under en termin av programmets sex terminer.

Jobb efter examen

Det finns idag ett stort behov av ekonomer med en profil mot hållbarhet. Efterfrågan kommer att vara stor i många år framöver. Du kan sikta mot att bli entreprenör inom hållbarhetsområdet eller arbeta som till exempel:

• CSR/hållbarhetsansvarig
• miljöstrateg
• verksamhetsutvecklare med inriktning mot hållbarhet
• projektledare – miljö och hållbarhet
• ansvarig för hållbarhetsredovisning
• ansvarig för integrerad rapportering

Läsa vidare efter examen inom Ekonomprogrammet – Ekonomi och hållbarhet

Tre års studier på Ekonomprogrammet - ekonomi och hållbarhet leder till en kandidatexamen i företagsekonomi. Efter avslutad utbildning kan du fortsätta med magisterutbildningen Ledarskap och verksamhetsutveckling på Högskolan i Skövde. Du kan också påbörja magisterstudier (60 hp) eller ta en masterexamen (120 hp) på andra lärosäten, både i Sverige och utomlands.

Forskning inom företagsekonomi på Högskolan

Läs mer på hemsidan för forskningsspecialiseringen Framtidens företagande.

Fråga din HJÄLTE

Fanny Carlsson, ekonomprogrammet - ekonomi och hållbarhet

Fanny är din HJÄLTE och finns tillgänglig för frågor hela vägen fram till terminstart.
Läs mer om Fanny och hennes studier på Ekonomprogrammet - ekonomi och hållbarhet.

Grundläggande behörighet + Matematik 3b / 3c, Samhällskunskap 1b / 1a1 +1a2. Eller: Engelska B, Matematik C, Samhällskunskap A. (eller motsvarande kunskaper)

Kandidatexamen
ht 19Gamla utbildningsplaner

Vill du veta mer om utbildningen och hur det är att studera i Skövde?

De personuppgifter du lämnar i formuläret kommer Högskolan i Skövde bara att använda för just detta specifika ändamål. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter: www.his.se/gdpr

MARINA GRAHOVAR

Programansvarig


0500-448733
FRÅGA MIG
* Fält är obligatoriskt De personuppgifter du lämnar i formuläret kommer Högskolan i Skövde bara att använda för just detta specifika ändamål. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter: www.his.se/gdpr