Ekonomprogrammet - ekonomi och hållbarhet, 180 hp

Grundläggande behörighet + Matematik 3b / 3c, Samhällskunskap 1b / 1a1 +1a2. Eller: Engelska B, Matematik C, Samhällskunskap A. (eller motsvarande kunskaper)

Kandidatexamen

Hållbarhet är ett växande arbetsområde för företag och andra organisationer tack vare den pågående omställningen mot ett klimatsmart och hållbart samhälle. Att skapa en hållbar ekonomi och samtidigt bidra till fortsatt utveckling står högt på agendan, både i Sverige och övriga världen.

Ekonomprogrammet Ekonomi och Hållbarhet är en utbildning för dig som vill aktivt delta i detta omställningsarbete. På så sätt kan du bidra till en hållbar framtid såväl för din generation som för kommande generationer.

Du kommer att få en mångsidig utbildning så att du som ekonom på ett kreativt och innovativt sätt skall kunna hjälpa företag och organisationer att lösa utmaningar och bli framgångsrika. 

Det här läser du på Ekonomprogrammet Ekonomi och hållbarhet

Under första läsåret får du en bred bas med kurser i företagsekonomi, nationalekonomi, juridik och statistik. Under andra läsåret sker en successiv fördjupning och inriktning mot redovisning och hållbarhet. Under tredje läsåret får du möjlighet att nischa din utbildning mot ditt specialintresse inom ramen för befintliga kurser. Du avslutar programmet med att skriva examensarbete.

Det finns möjlighet att läsa utomlands under en termin.

Jobb efter examen

Det finns idag ett stort behov av ekonomer med en profil mot miljö och hållbarhet. Efterfrågan kommer att vara stor i många år framöver. Du kan bl.a. söka jobb som:

  • ansvarig för hållbarhetsredovisning
  • ansvarig för integrerad rapportering
  • CSR/hållbarhetsansvarig
  • miljöstrateg
  • verksamhetsutvecklare med inriktning mot hållbarhet
  • projektledare – miljö och hållbarhet
  • redovisningsekonom

Läsa vidare efter examen inom Ekonomprogrammet – Ekonomi och hållbarhet

Programmet leder till en ekonomie kandidatexamen. Efter avslutade studier har du behörighet att läsa visare på ett stort antal magister- och masterutbildningar i företagsekonomi, både i Sverige och utomlands.

Forskning inom företagsekonomi på Högskolan

Läs mer på hemsidan för forskningsspecialiseringen Framtidens företagande.

Fråga din HJÄLTE

Fanny Carlsson, ekonomprogrammet - ekonomi och hållbarhet

Fanny är din HJÄLTE och finns tillgänglig för frågor hela vägen fram till terminstart.
Läs mer om Fanny och hennes studier på Ekonomprogrammet - ekonomi och hållbarhet.

Grundläggande behörighet + Matematik 3b / 3c, Samhällskunskap 1b / 1a1 +1a2. Eller: Engelska B, Matematik C, Samhällskunskap A. (eller motsvarande kunskaper)

Kandidatexamen

Vill du veta mer om utbildningen och hur det är att studera i Skövde?

De personuppgifter du lämnar i formuläret kommer Högskolan i Skövde bara att använda för just detta specifika ändamål. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter: www.his.se/gdpr

MARINA GRAHOVAR

Programansvarig


0500-448733
FRÅGA MIG
* Fält är obligatoriskt De personuppgifter du lämnar i formuläret kommer Högskolan i Skövde bara att använda för just detta specifika ändamål. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter: www.his.se/gdpr

FrågaStudie- och karriärvägledare Ulrika Granlid

studievägledare

Ulrika Granlid

ulrika.granlid@his.se
0500-448701

Läs mer