Sökträffar

  Sökträffar

  Visa alla resultat för ""
  Hittar inga resultat eller sökförslag för "."

  Söktips

  • Kontrollera att orden är rättstavade
  • Försök med andra sökord eller synonymer
  • Smalna av din sökning för att få fler träffar

  Hur kan vi hjälpa dig?

  Ny student

  Kontakta oss

  Hitta medarbetare

  Sökträffar

   Sökträffar

   Visa alla resultat för ""
   Hittar inga resultat eller sökförslag för "."

   Söktips

   • Kontrollera att orden är rättstavade
   • Försök med andra sökord eller synonymer
   • Smalna av din sökning för att få fler träffar

   Hur kan vi hjälpa dig?

   Ny student

   Kontakta oss

   Hitta medarbetare

   Högskolan i Skövde, länk till startsida

   Prediktorer för mental hälsa hos ungdomar

   Forskningsgrupp Familjecentrerad hälsa FamCeH
   Forskningsmiljö DHEAR

   Prediktorer för mental hälsa hos ungdomar

   Forskningsgrupp Familjecentrerad hälsa FamCeH
   Forskningsmiljö DHEAR

   Kort om projektet

   Projektnamn

   Prediktorer för mental hälsa hos ungdomar

   Projekttid

   Januari 2017 – Juni 2021

   Finansiering och samverkan

   Högskolan i Skövde, Åbo Universitet, Jönköping University

   De senaste åren har antalet personer med mental ohälsa ökat bland befolkningen, speciellt bland ungdomar. Mental ohälsa kan yttra sig som huvudvärk, oro, sömnstörningar och svårigheter med inlärning. Strategier för att hantera mental ohälsa kan vara självskadebeteende, ätstörningar, missbruk eller självmord. I projektet undersöks resursfaktorer som påverkar möjligheter att bibehålla mental hälsa bland barn och ungdomar.

   I Sverige har antalet personer med mental ohälsa fördubblats sedan mitten av 80-talet. Symtom som kan kopplas ihop med mental ohälsa är sömnsvårigheter, nedstämdhet, ångest, irritation, oro, huvudvärk, yrsel, magont, ryggont eller koncentrationssvårigheter. Mental hälsa hos ungdomar är ett prioriterat område enligt WHO, som påbjuder att vi ska arbeta för en hållbar utveckling där mental hälsa blir en viktig komponent.

   Folkhälsomyndigheten genomför undersökningen Skolbarns hälsovanor var fjärde år. Den senaste mätningen gjordes 2018, där resultatet visar att det framför allt är faktorer inom skola och lärande som hänger samman med ökad mental ohälsa bland ungdomar. Det är också övergripande samhällsfaktorer som påverkar ungdomars hälsa. Inom skolan finns en koppling till sämre skolprestationer och ökad stress, speciellt bland tjejer. Vad gäller övergripande samhällsfaktorer identifieras bland annat en osäker arbetsmarknad med höga utbildningskrav, ökad individualisering, men också en ökad öppenhet inför mental ohälsa i media och i det digitaliserade samhället i stort.

   Detta är ett doktorandprojekt som drivs av huvudhandledare Sakari Suominen och Kristina Carlén. I projektet undersöks olika resursfaktorer som påverkar möjligheter att bibehålla mental hälsa bland ungdomar. För att undersöka detta används ett datamaterial som är insamlat i Åbo och Björneborg i Finland, där 1287 familjer ingår. Insamling har skett från 10:e graviditetsveckan fram till att barnen fyllt 18 år. Föräldrar, hälso- och sjukvårdspersonal, lärare och ungdomarna själva, från 15 års ålder, har besvarat olika frågeformulär som berör beteende samt fysisk, psykisk och social utveckling. Med de frågeställningar som finns i projektet hoppas vi kunna bidra med kunskap kring olika faktorer som hänger samman med möjligheter att bibehålla mental hälsa. Detta projekt kommer att leda till att synliggöra olika faktorer som är betydelsefulla att arbeta hälsofrämjande med exempelvis inom skolan.

   Projektet i media

   Den första artikeln i projektet Sence of coherence predicts adolescent mental health är publicerad i Journal of Affective Disorders

   Projektledare

   Lektor i folkhälsovetenskap

   Medverkande forskare

   Matti Sillanpää
   Professor Folkhälsovetenskap
   Lilly Augustine
   lektor Psykologi och pedagogik

   Finansiering och samverkan

   Jönköping University
   Publicerad: 2020-01-13
   Senast ändrad: 2021-04-09
   Sidansvarig: webmaster@his.se