Sökträffar

  Sökträffar

  Visa alla resultat för ""
  Hittar inga resultat eller sökförslag för "."

  Söktips

  • Kontrollera att orden är rättstavade
  • Försök med andra sökord eller synonymer
  • Smalna av din sökning för att få fler träffar

  Hur kan vi hjälpa dig?

  Ny student

  Kontakta oss

  Hitta medarbetare

  Gå till undermeny Gå till huvudinnehåll
  Högskolan i Skövde, länk till startsida
  Högskolan i Skövde, länk till startsida

  Sökträffar

   Sökträffar

   Visa alla resultat för ""
   Hittar inga resultat eller sökförslag för "."

   Söktips

   • Kontrollera att orden är rättstavade
   • Försök med andra sökord eller synonymer
   • Smalna av din sökning för att få fler träffar

   Hur kan vi hjälpa dig?

   Ny student

   Kontakta oss

   Hitta medarbetare

   Stefan Ekman

   Lektor i MEB
   Institutionen för informationsteknologi
   Rum PA310F

   Ämnesföreträdare för Medier, estetik och berättande

   Ordförande i grundutbildningsrådet

   Vice ordförande i Utbildningskommittén, Institutionen för Informationstekonologi

   Bihandledare doktorsavhandling: Level Up

    

   Kursansvarig grundnivå

   • ME355G Spelanalys, 7,5 hp
   • ME511G Examensarbete i medier, estetik och berättande med inriktning mot dataspelsutveckling, 30 hp

   Kursansvarig magisternivå

   • ME722A Berättande i nya medier som forskningsområde, 7,5 hp

   Undervisning

   • Spelanalys 
   • Berättande i nya medier som forskningsområde
   • Dramaturgi
   • Handledare och examinator för examensarbeten på grund- och magisternivå.

   Vetenskapliga publikationer

   Ekman, Stefan (2019). "Fakta, fiktion och funktion. Olika perspektiv på Bellmans 'förlovningsdikter'" i O. Holm (red.). Bellmansstudier 25. Stockholm: Bellmanssällskapet, s. 155-185.

   Ekman, Stefan (2017). [rec.] Tilda Maria Forselius God dag min läsare!: bland berättare, brevskrivare, boktryckare och andra bidragsgivare i tidig svenska veckopress 1730-1773, Sjuttonhundratal: Nordic Yearbook for Eighteenth-Century Studies 2017, s. 137-139.

   Ekman, Stefan (2017). "Dåren, den dygdige medborgaren och den skadlige filosofen: Carl Christoffer Gjörwells bilder av Rousseau i Den Swenska Mercurius 1755-1765" i J. Nell och A. Sjölin (red.) Kritik och beundran: Jean-Jacques Rousseau och Sverige 1750-1850. Lund: Ellerströms förlag, s. 67-93.

   Ekman, Stefan (2015). "Bellmans 'forlovelsedigte' og deres rolle i senere tiders biografier" i P. Olsen, R. Larsen och H. Lundsteen (red.). Tøm nu dit glas, se døden på dig venter. Hellerup: Forlaget Spring, s. 339-369.

   Ekman, Stefan (2012). "Tillfällesdikt och politik i Dagligt Allehanda 1770", Tidskrift för litteraturvetenskap 2012:2-3, s. 87-98.

   Ekman, Stefan (2009). [rec.] Leif Landen – Carl Michael Bellman en biografi, Samlaren2009, s. 304-308.

   Ekman, Stefan (2009). "Sångmön i sorgeduk" i  A. Cullhed, O. Fischer, R. Lysell och A. Öhrberg (red.). Lidners dikter över döda, Poetens monopolium. Bengt Lidner 250 år. Lund: ellerströms förlag, s. 223-244.

   Ekman, Stefan (2008). ”Sentimental Tears and Rhetorical Teachings in Late Eighteenth-Century Swedish Funeral Poetry” i P. Harsting & J. Viklund (red.). Rhetoric and Literature in Finland and Sweden, 1600-1900. København: Nordisk Netvaerk for Retorikkens Historie, s. 142-161.

   Ekman, Stefan (2007). ”’Ni hör väl hvad jag läser?’ Muntligt och skriftligt i två av Bellmans Bacchi Orden-kapitel” i S. Ekman, M. Malm & L. Stenberg (red.). Den litterära textens förändringar. Studier tillägnade Stina Hansson. Stockholm/Stehag: Symposium förlag, s. 288-301.

   Ekman, Stefan (2006). [rec. av J. Christensson (red.) 1700-talssällskapets årsskrift 2004, Sjuttonhundratal], Samlaren 2006, s. 444-447.

   Ekman, Stefan (2004). ”I skuggan af Din Graf, jag på min Lyra slår” Carl Michael Bellmans dikter över döda i relation till dikttypens svenska tradition och funktion i nyhetspressen under senare delen av 1700-talet. Stockholm: Proprius förlag [Diss. Göteborg], 337 s.

   Ekman, Stefan (2002). “A Suite of Poems on the Death of Sophia Carlsson” i P. Harsting & S. Ekman (red.). Ten Nordic Studies in the History of Rhetoric. København: Nordisk Netvaerk for Retorikkens Historie, s. 109-126. 

   Ekman, Stefan (2001). ”Anacreon i skuggan – bilden av Bellman som diktare och Bellmans bild av diktare i En Stuf Rim" i  S. Ekman, H. Gustafsson och L. Lönnroth (red.). Bellmansstudier 21. Stockholm: Proprius förlag, s. 121-152.

   Ekman, Stefan (2000). ”Irrfärder på 1900-talet – Två begrepp i Milman Parrys och Albert B. Lords teorier om muntlig diktning i förhållande till två svenska översättningar av Odysséen”, Språk och Stil 2000, 149-163.

   Ekman, Stefan (2000). ”Charon – färjkarl på genrernas flod” i S. Hansson och M. Malm (red.). Gudar på jorden. Festskrift till Lars Lönnroth. Stockholm/Stehag: Symposium förlag, s. 415-439.

   Ekman, Stefan (1999). ”’ditt Minne jag Bereder” – Om retorik, tradition och poetisk egenart i Bellmans gravdiktning. ”, Samlaren 1998, s. 29-39.

   Rambusch, Jana, T. Susi, S. Ekman & U. Wilhelmsson. (2009). ”A Literary Excursion Into the Hidden (Fan) Fictional Worlds of Tetris, Starcraft and Dreamfall”, DiGRA 2009, 6 s.

   Redaktörskap

   Ekman, S., H. Gustafsson och L. Lönnroth (2001). Bellmansstudier 21. Stockholm: Proprius förlag

   Ekman, S., L. Lönnroth och H. Otterberg (2005). Bellmansstudier 22. Stockholm: Proprius förlag

   Ekman, S., M. Malm och L. Stenberg (2007) Den litterära textens förändringar. Studier tillägnade Stina Hansson. Stockholm/Stehag: Symposium förlag

   Harsting, P. & S. Ekman (2002). Ten Nordic Studies in the History of Rhetoric. København: Nordisk Netvaerk for Retorikkens Historie

   Publicerad: 2020-01-09
   Senast ändrad: 2020-01-09
   Sidansvarig: webmaster@his.se