Integritet, informationssäkerhet och cybersäkerhet - masterprogram, 120 hp

För att vara behörig till programmet krävs en examen på grundnivå inom informationsteknologi, datavetenskap eller datalogi (eller motsvarande) omfattande minst 180 hp. Vidare krävs godkänt betyg i gymnasiekursen Engelska 6/Engelska B (eller motsvarande). Motsvarande kunskaper visas normalt genom ett internationellt erkänt språktest, till exempel IELTS eller TOEFL

Masterexamen
ht 20Gamla utbildningsplaner

När World Economic Forum listar de största hoten mot mänskligheten de närmaste fem åren kommer cyberattacker på tredje plats*. På magisterprogrammet Integritet, informations- och cybersäkerhet lär du dig att utveckla, forma och bli en del av framtidens digitala samhälle där säkerhet kommer att stå i fokus.

> Integritet, informations- och cybersäkerhet finns också som ett-årigt magisterprogram

Hela vårt moderna samhälle bygger på digital information. Företag och myndigheter hanterar mer information än någonsin tidigare samtidigt som antalet cyberattacker ökar lavinartat. Detta ställer naturligtvis allt högre krav på säkerheten i de digitala systemen och det blir avgörande att öka kunskapen inom it-säkerhetsområdet.

Det här läser du

Programmet ger dig omfattande kunskaper och en unik kompetens inom integritetsfrågor, informationssäkerhet och cybersäkerhet. Under programmets kurser får du bl.a. lära dig hur kryptologiska redskap används i praktiken. Du får också kunskaper i dataskydd och olika metoder för att upptäcka och stoppa datapaket med skadligt innehåll. Programmet avslutas med ett individuellt examensarbete.

All undervisning sker på engelska. Programmet erbjuds både som campus- och distansutbildning.

Kursplaner för första terminen

Efter avslutade studier

Digitaliseringen påverkar idag alla regioner, sektorer och verksamheter. Risken för cyberattacker och intrång har blivit allt högre i takt med att digitaliseringen har ökat. Idag finns det en stor brist på människor med kunskaper inom informations- och cybersäkerhet och behovet av personer med den här typen av kompetens kommer att vara stort i många år framöver.

Efter avlagd examen är du också behörig att påbörja forskarutbildning inom Informationsteknologi.

*Global risk report 2018 (rapport på World Economic Forums webbplats)

För att vara behörig till programmet krävs en examen på grundnivå inom informationsteknologi, datavetenskap eller datalogi (eller motsvarande) omfattande minst 180 hp. Vidare krävs godkänt betyg i gymnasiekursen Engelska 6/Engelska B (eller motsvarande). Motsvarande kunskaper visas normalt genom ett internationellt erkänt språktest, till exempel IELTS eller TOEFL

Masterexamen
ht 20Gamla utbildningsplaner

Vill du veta mer om utbildningen och hur det är att studera i Skövde?

De personuppgifter du lämnar i formuläret kommer Högskolan i Skövde bara att använda för just detta specifika ändamål. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter: www.his.se/gdpr

JOAKIM KÄVRESTAD

Programansvarig


0500-448372
FRÅGA MIG
* Fält är obligatoriskt De personuppgifter du lämnar i formuläret kommer Högskolan i Skövde bara att använda för just detta specifika ändamål. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter: www.his.se/gdpr

ROSE-MHARIE ÅHLFELDT

Programansvarig


0500-448328
Rose-Mharie Åhlfeldt
FRÅGA MIG
* Fält är obligatoriskt De personuppgifter du lämnar i formuläret kommer Högskolan i Skövde bara att använda för just detta specifika ändamål. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter: www.his.se/gdpr

FrågaMagnus Andrén

studievägledare 

Magnus Andrén

magnus.andren@his.se
0500-448097