Sökträffar

  Sökträffar

  Visa alla resultat för ""
  Hittar inga resultat eller sökförslag för "."

  Söktips

  • Kontrollera att orden är rättstavade
  • Försök med andra sökord eller synonymer
  • Smalna av din sökning för att få fler träffar

  Hur kan vi hjälpa dig?

  Ny student

  Kontakta oss

  Hitta medarbetare

  Sökträffar

   Sökträffar

   Visa alla resultat för ""
   Hittar inga resultat eller sökförslag för "."

   Söktips

   • Kontrollera att orden är rättstavade
   • Försök med andra sökord eller synonymer
   • Smalna av din sökning för att få fler träffar

   Hur kan vi hjälpa dig?

   Ny student

   Kontakta oss

   Hitta medarbetare

   Högskolan i Skövde, länk till startsida

   Mobil närvård i hemmet i Skaraborg

   Forskningsgrupp Välbefinnande vid långvariga hälsoproblem (VLH)
   Forskningsmiljö DHEAR

   Mobil närvård i hemmet i Skaraborg

   Forskningsgrupp Välbefinnande vid långvariga hälsoproblem (VLH)
   Forskningsmiljö DHEAR

   Kort om projektet

   Projektnamn

   Mobil närvård i hemmet i Skaraborg

   Projekttid

   Januari 2020 – December 2024

   Finansiering och samverkan

   Familjen Kamprads stiftelse, University of Rhode Island, Vårdsamverkan Skaraborg, Jönköping University

   Mobil närvård är en vårdmodell utvecklad i Skaraborg och anses vara en nationell förebild. I forskningsprojektet ”Mobil närvård i hemmet i Skaraborg”, tar forskare del av patienters och närståendes upplevelse av vård i hemmet.

   Läkare arbetar i team med vårdpersonal

   Mobil närvård består av tre delar, och det är den tredje delen, Mobil hemsjukvårdsläkare, som nu undersöks i forskningsprojektet ”Mobil närvård i hemmet i Skaraborg”.

   Projektet har nyligen beviljats 2,8 miljoner kronor i forskningsmedel för ”Enklare och bättre lösningar för komplexa problem i sjukvården” från Familjen Kamprads stiftelse. Pengarna ska användas till att fortsatt studera hur det är att ha mobil närvård i hemmet, där en hemsjukvårdsläkare från vårdcentralen arbetar inom den kommunala hemsjukvården i team tillsammans med sjuksköterskor, omvårdnadspersonal samt rehab-personal.

   Mäter upplevd känsla av välbefinnande

   Innan patienterna får hemsjukvårdsläkare i hemmet kommer de, och deras närstående, att intervjuas och få svara på enkäter där de skattar sin känsla av välbefinnande och hemkänsla. Detta kommer sedan göras kontinuerligt över tid för att se om deras inställning ändras.

   En studie som kartlägger hur patienter och deras närstående uppfattar vård i hemmet har tidigare genomförts. Även läkare och sjuksköterskor har intervjuats om hur det är att vårda patienter inom mobil närvård i hemmet. Det finns preliminära resultat i studien som visar att patienter upplever trygghet i att vårdas inom den mobila vårdmodellen.

   Gränsöverskridande vård

   Projektets syfte är att skapa förståelse för den inverkan vårdmodellen har på patienternas och deras närståendes välbefinnande över tid. Det finns en risk att patienterna upplever det som ett intrång i privatlivet när vårdpersonalen kommer till hemmet. Det kan till och med bli så att man känner sig hemlös i sitt eget hem. Det är därför viktigt att titta på upplevelsen av välbefinnande och hem i vårdmodellen.

   Ett annat tema är att undersöka om både patienter och närstående upplever att de kan vara delaktiga och påverka vårdens utformning och utveckling. Tanken är att se om vårdmodellen uppfyller målet att skapa en gränsöverskridande vård – den ska kännas sömlös.

   Studiens resultat kommer att spridas både regionalt, nationellt och internationellt. Förhoppningsvis bidrar denna studie till att utveckla vården på ett positivt sätt. Det handlar om hälsa, livskvalitet och känslan av meningsfullhet, säger projektledaren Catharina Gillsjö.

   Pågår i tre år

   Projektet, som genomförs i tillsammans med Vårdsamverkan Skaraborg, startades i februari 2020 och kommer att pågå i tre år. Förutom Catharina Gillsjö ingår i projektet också Jenny Hallgren, lektor i omvårdnad vid Högskolan i Skövde samt Lina Hovlin, doktorand i omvårdnad. Delar av studien genomförs i samverkan med forskare från University of Rhode Island, i USA.

   Projektet i media

   Kontakt

   Bitr. professor i omvårdnad

   Medverkande forskare

   Publicerad: 2020-01-13
   Senast ändrad: 2021-06-16
   Sidansvarig: webmaster@his.se