2015: Hur Cirkulär Ekonomi kan implementeras i små och medelstora företags produktutveckling

Nermin Dubinovic & Denny Nelson i samarbete med Industrial Development Center West AB

Dagens trend av industriell tillverkning och konsumtion är av linjär karaktär. Material utvinns, blir produkter och hamnar sedan på deponi. Detta examensarbete har tillsammans med Industrial Development Center (IDC) syftat till att skapa en mer hållbar industriell tillverkning inom Skaraborgsregionen, genom att forma en produktutvecklingsprocess i enlighet med cirkulär ekonomi.

Cirkulär ekonomi innebär affärs-modeller där material och produkter återgår i två kretslopp enligt bilden nedan. De biologiska materialen återgår antingen genom nya produkter och vid sitt livs slut bryts ned av naturen, eller genom kontrollerad nedbrytning där biprodukter kan återanvändas. De tekniska materialen kan återgå genom reparation, omdistribuering, upprustas eller återvinnas. Detta ställer bl.a. krav på att material är lätta att separera och fria från gifter.

Cirkulär Ekonomi

Ju mindre cirkeln är, desto mindre av produkten måste ändras för att den ska kunna användas igen. Genom att maximera antalet gånger en produkt går igenom olika omlopp sparas också resurser jämfört mot att en ny produkt skulle ha tillverkats.

Arbetet var anpassat så att resultatet skulle kunna tillämpas av små och medelstora företag. Vi har bland annat skapat en processkarta över en produkts generella livscykel för att sammankoppla Cirkulär Ekonomi med produktutvecklingsprocessen (Se bild nedan). Tillsammans med en bred förstudie kunde vi lista de krav som den nya produktutvecklingsprocessen behövde täcka.

 

Flöden i processen Klicka för större bild

Två målgruppers behov identifierades bestående av IDC och deras delägare. Genom att implementera olika metoder och verktyg i IDCs produktutvecklingsprocess har vi täckt in teorin för Cirkulär Ekonomi. Resultatet blev en miljöanpassad produktutvecklingsprocess och en folder för delägarna beskrivande hur och varför Cirkulär Ekonomi kan gynna företag och samhälle.

Hela rapporten kan läsas på http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:his:diva-11017

DennyochNermin

Denny & Nermin