2016: Utveckling av displayställ för kreativa leksaker

Emelie Lövgren Berg & Kajsa Phalén i samarbete med Strawbees.

På uppdrag av företaget Strawbees utvecklades ett displayställ för kreativa leksaker. Syftet med projektet var att förstå hur man med form, färg och konstruktion kan skapa ett displayställ som lockar kunder i butik samt förknippas med företaget.

En grundläggande förstudie gjordes för att definiera en målgrupp som består av kunder och andra intressenter. Förstudien täckte också marknadsförings-strategier i butik och undersökningar gjordes för att öka förståelse över målgruppens behov. Marknadsanalyser över konkurrenter gav inspiration från redan befintliga lösningar på problemet och kollage över färgkoder och formspråk gav resultatet på den känsla som företaget ville förmedla.

Genom analyser kring hur konkurrenter löst visuell design för displayställ skapades visuella teman. De framtagna konstruktioner och former utvecklade efter de antal produkter displaystället skulle rymma, ihop med visuella teman och den känsla som företaget vill förmedla skapades sedan olika koncept. De vidareutvecklade koncepten analyserades efter hur de passade in i dess rätta miljö, en leksaksbutik. Prototyper tillverkades i verklig storlek ihop och analyserades vilket resulterade i ett vinnande koncept.


Prototyp av displaystället

Resultatet blev en prototyp på ett färdigt koncept av ett displayställ som följer företagets färg- och formspråk. Displaystället har fri placering för olika storlekar på produkter och har hängkrokar för specifika produkter. Stället skyltar med företagets logga och produkters användning.


Emelie, Kajsa och ett displayställt fyllt av Strawbees.

Hela rapporten kan läsas på http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:his:diva-12579