2017: Förbättring av passivdämpande hörselskydd

Magnus Öhnström och Victor Göhlin på Designingenjörsprogrammet vid Högskolan i Skövde har i samverkan med Hellberg Saftey AB studerat förbättringar för passivdämpande hörselskydd.

Målet med examensarbetet var att skapa en grundkåpa som kan anpassas för olika dämpningsgrader. Idag finns passivdämpande hörselkåpor i olika storlekar beroende på dämpningsgrad. Dessa är låg-, mellan- och högdämpande.

För att uppnå målet krävs undersökningar av hörselskyddens konstruktion som består av tätningsring, volymring, kåpskal samt absorbent. Genom att skapa en grundkåpa kan modulariteten utökas genom återanvändning av komponenter som tillåter större produktionsvolymer, effektivare och mer ekonomisk produktion.

Många olika material testades

Genom att testa och utvärdera olika modifieringar på hörselskyddens olika komponenter dras slutsatser med hjälp av mätutrustning i ljudlabb. Utifrån de erhållna resultaten identifierades områden som kan ge förbättringsåtgärder därefter påbörjades en viss vidareutveckling av volymring.

Dämningen testades med mätutrustning

Slutsatsen från studien visade att användandet av en och samma grundkåpa kan användas för både låg- och mellandämpande modell. Dock krävs större modifieringar för att nå en högdämpande hörselkåpa.

Hela rapporten kan läsas på http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:his:diva-14381

Skisser
Skisser

Kåpor
Insidan av kåpan

Insidan
Dämpning

Fyllning i dämpringar 
Fyllning i dämpringar