2017: Hygienisk golvränna

Sara Westerberg och Emelie Udén

AB Furhoffs Rostfria grundades i Skövde 1899 för att tillverka kannor och kittlar i koppar. Idag tillverkar de produkter i rostfritt stål för bland annat VVS-system, storkök och diskbänkar för hemmamiljö. Tillverkningen sker i Skövde med en maskinpark som är anpassad för produktion i rostfritt stål.

Då kraven från marknaden går åt mer hygieniska golvrännor och konkurrenterna fokuserar på att marknadsföra denna typ av produkt, vill Furhoffs leda denna typ av utveckling. Examensarbetets mål är att utveckla en golvränna som är anpassad för områden som har extra höga krav på hygien för att undvika spridning av smittor. Detta kan vara livsmedelsindustri, storkök, sjukhus eller laboratorier. Golvrännan ska även vara säker att använda i en industri där tyngre trafik förekommer och då är det ett krav att locket ska klara en belastning på 12 500 kg. 

För att anpassa produkten till användaren utfördes intervjuer på ett större mejeri, en livsmedelsindustri och en restaurang. Även en observation utfördes på restaurangen för att observera hur rengöringsprocessen av produkten gick till. Informationen från dessa möten resulterade i användarbehov som tillsammans med krav från Furhoffs låg till grund för hur golvrännan senare utvecklades. Golvrännans olika komponenter: brunn med vattenlås, ränna, lock och silkorg, utvecklades var för sig för att sedan anpassas till varandra. Utförda tester och en kostnadsanalys låg till grund för de konceptval som togs. Flödet av vatten och bortforslande av avfall testades för att välja ut den mest optimala profilen på rännan. För att veta om golvrännan är säker att använda i de tänkta miljöerna utfördes belastnings-, halk- och flödestester på locket.

Den slutliga produkten är anpassad för Furhoffs tillverkningsmetoder. Golvrännan uppfyller de krav som ställts och är anpassad för miljöer med höga krav på hygien. Resultatet från examensarbetet kommer att ligga till grund för den hygienränna som kommer att tillverkas av Furhoffs.

DitchPrototyp på Lotus hygiene med locket "Ditch"

ZipPrototyp på Lotus hygiene med locket Zip

Brunn och vattenlåsBrunn och vattenlås

Hela rapporten kan läsas på http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:his:diva-13741

Ditch
Locket "Ditch" med kanaler för vattenavledning


Locket "Zip"

Silkorg i rännan
Silkorg placerad i rännan