2018: Förhindra strokes från överarbete - Fältstudie i Kina

Rahim Adawi, MFS stipendiat. Projektet utfördes självständigt, med hjälp av Swedish International Development Cooperation Agency’s (Sida) finansiering.

Guolaosi", eller död från överarbete, är ett fenomen som i regel uppkommer i utvecklingsländer. Dödsorsaken är huvudsakligen genom stroke. Offrens yrken varierar, allt från professorer, IT-arbetare till läkare. De har dock en sak gemensamt; de arbetar stillasittande under långa perioder .
Projektets mål var att utveckla en produkt som minskar de potentiellt dödliga följderna av sedentärt överarbete, genom att förebygga en av de tre orsakerna för att utveckla blodproppar; saktad blodström. Målgruppen var kineser inom de yrkesgrupper som tidigare har drabbats av fenomenet.

För att samla in informationsrik data om fenomenet genomfördes en kvalitativ studie i Kina under två månader. Genom att göra en omfattande strukturerad provtagning kunde informationsrik data samlas in under en kort tidsperiod. Fältstudien bestod av observationer, frågeformulär och en intervju, som sedan tolkades till kundbehov och produktspecifikationer.

Plan över samling av deltagare i fältstudien.

Typisk arbetsmiljö för IT-arbetare. Undersökningsresultat från observationerna.

Den slutliga produkten kom att bli ett par byxor med en inbyggd dynamisk komprimeringsmekanism, som kan komprimera venerna under sittande aktiviteter, för att förhindra saktad blodström. Kompressionsmekanismen fungerar som den "kinesiska fingerfällan". Den komprimerar blodkärlen medan personen sitter och sträcker benen framåt. Produkten är konstruerad på så sätt att den kan tillverkas av polysackariders tråd, från bomull och majs, vilket är lämpligt med avseende på lokala resurser i Kina.

Hela rapporten kan läsas på http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:his:diva-15473

Rahim Adawi på designutställningen.