2014: BeeLight - för dagsljusinsläpp genom säkerhetsdörr

Examensarbete på Designingenjörsprogrammet

Av Ida Evervall och Toni Maric, 2014

Mörka hallar i lägenheter upplevs som ett problem. Att lysa upp genom att utnyttja det redan befintliga dagsljuset på utsidan vore det optimala. I säkerhetsdörrar med höga krav på insynsskydd, brandsäkerhet och inbrottsskydd kan inte vanliga fönster användas. Transporten av ljuset genom dörren skulle enligt uppdragsgivaren främst ske med hjälp av fiberoptik. Resultatet blev BeeLight.

Målet med examensarbetet var att komma fram med ett konstruktionsförslag på ett dörrtillbehör. Då inga liknande produkter finns på marknaden i dagsläget krävdes en lång rad förstudier. Bland annat genomfördes experiment i syfte att få reda på fiberoptikens möjligheter och begränsningar. Även en undersökning av redan existerande system som löser delfunktionerna till dörrtillbehöret vilka var; samla in ljus, transportera ljus, sprida ljus och implementeras i dörr.

BeeLight är ett dörrtillbehör som koncentrerar dagsljuset med hjälp av en innovativ lins. Ljuset transporteras sedan med fiberoptik genom din ytterdörr in till din mörka hall, helt insynsskyddat.

Resultatet blev BeeLight, som består av en pentagonformad lins omringad av vinklade hexagona linser som koncentrerar dagsljuset. Dess fokuspunkter är riktade på det fiberoptiska knippet som transporterar in ljuset helt insynsskyddat. Linsen är den innovativa delen på produkten då den i dagsläget inte finns på marknaden. Den insamlande linsen är en bra lösningar för att samla in ljus från olika riktningar med hänsyn till att solen förflyttar sig under dagen.

Hela rapporten kan läsas på http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:his:diva-9613

BeeLight - utsida, tvärsnitt, insida

BeeLight sett från utsidan av dörren, tvärsnitt och inifrån hallen.