2013: Luftburen garagedomkraft

Joel Wiberg & Tomas Malmlöf i samarbete med Rehobot Hydraulics

Problemet med dagens garagedomkrafter är att de är svåra att förflytta. Utformningen av domkraften leder till onödiga och svåra rörelser då garagedomkraften ska positioneras; det är inte ovanligt att användaren får köra den fram och tillbaka för att få domkraften på rätt position. Att lösa det genom att montera roterbara hjul även vid domkraftens främre del kan leda till säkerhetsrisker.

Syftet med examensarbetet var att utveckla en lösning som underlättar förflyttningen och positionering av garagedomkrafter. Målet var att utveckla en produkt som fungerar bättre än dagens lösningar och tilltalar målgruppen ur användbarhets- och funktionsperspektiv. Under arbetets gång lades vikt på att framställa en produktionsekonomiskt genomtänkt produkt. Arbetet avgränsades till att enbart innehålla tekniska förflyttningslösningar kring REHOBOTS befintliga garagedomkrafter GHP2-2 och GK2-3. Huvudsakligt fokus låg på pneumatiska förflyttningslösningar, dock beaktades även andra förflyttningsmetoder.

Med små ändringar på den nuvarande konstruktionen kan en diafragmabaserad luftlagerenhet integreras på garagedomkraften. Enheten består av en cirkulär kuddformad gummiduk av en Neopren-Polyuretanblandning, med en diameter på 100 mm och höjd på 20 mm. Gummiduken har fyra lufthål symmetriskt placerade. Enheten använder sig av ett aerostatiskt luftlager som uppstår då gummikudden fylls med luft. Ett övertryck skapas och tvingar ut luften på sidorna, vilket skapar en luftkudde som i princip ger friktionsfri och förflyttning i alla riktningar. När förflyttningsfunktionen är i bruk höjs domkraften så att hjulen lyfts cirka 5 mm över golvet. När diafragmakudden inte används kollapsar luftlagerenheterna och hjulen bär domkraften.

Domkraft luftkudde

Den diafragmbaserade luftlagerenheten.

Domkraft

Domkraften ses här vila på de luftfyllda kuddarna, och kan röra sig nästan friktionsfritt i alla riktningar som en svävare. Hjulen hänger fritt i luften.

Hela rapporten kan läsas på http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:his:diva-8294