Kurser i programmet

Från och med hösten 2016 är flertalet kurser på 3 hp (högskolepoäng), vilket motsvarar två veckors heltidsarbete. Kurserna ges parallellt med andra kurser över flera veckor.


Kurser från och med hösten 2016

Klicka på bilden för att se kursernas namn och förläggning i tiden.

 Kurser 2016 och framåt - klicka för att förstora