Sökträffar

  Sökträffar

  Visa alla resultat för ""
  Hittar inga resultat eller sökförslag för "."

  Söktips

  • Kontrollera att orden är rättstavade
  • Försök med andra sökord eller synonymer
  • Smalna av din sökning för att få fler träffar

  Hur kan vi hjälpa dig?

  Ny student

  Kontakta oss

  Hitta medarbetare

  Sökträffar

   Sökträffar

   Visa alla resultat för ""
   Hittar inga resultat eller sökförslag för "."

   Söktips

   • Kontrollera att orden är rättstavade
   • Försök med andra sökord eller synonymer
   • Smalna av din sökning för att få fler träffar

   Hur kan vi hjälpa dig?

   Ny student

   Kontakta oss

   Hitta medarbetare

   Högskolan i Skövde, länk till startsida

   Texten är äldre än sex månader.

   Samverkansavtal stärker bandet mellan Skövde och Østfold

   Publicerad 3 juni 2021

   Østfold University College och Högskolan i Skövde har tecknat ett samverkansavtal för att utveckla och stärka banden mellan lärosätena. Avtalet ger möjlighet för de två parterna att reglera akademiska, ekonomiska, administrativa, och praktiska arrangemang. Det ger också ett ömsesidigt stöd för forskningsmiljöerna DHEAR - Digital HEAlth Research och The Digital Society i processerna med att ansöka om forskarutbildningsrättigheter.

   Østfold University College och Högskolan i Skövde har under en tid haft ett bra samarbete med varandra kring temat digital hälsa. Nu förtätar lärosätena samarbetet genom att skriva ett samverkansavtal.

   Lärosätena har ett flertal projekt med gemensamma ingredienser, exempelvis vårdens digitalisering och hur den förändrar professionen och skapar möjlighet för ökad ”patient empowerment”. Vidare finns projekt med inriktning mot välfärdsinnovation samt projekt med lärande i fokus, som också går hand i hand med våra projekt och intressen, berättar Martin Gellerstedt, professor i folkhälsovetenskap vid Institutionen för hälsovetenskaper, Högskolan i Skövde.

   Samverkansavtalet ger Østfold University College och Högskolan i Skövde ett formellt förhållande, specifikt utformat för att främja internationaliseringen av högre utbildning i Norge och Sverige. Det ska också förbättra det kulturella samarbetet mellan lärosätena. Avtalet syftar till att utveckla och stärka banden mellan de två akademiska gemenskaperna och i processen också bidra till att skapa förståelse, samarbete och kommunikation mellan de två länderna.

   Bred samverkan

   Undertecknandet av samverkansavtalet skedde i maj 2021 och ger nu möjlighet för de två parterna att reglera de akademiska, ekonomiska, administrativa och praktiska arrangemangen för en rad olika områden:

   • Doktorandutveckling och utbyte.
   • Ömsesidig marknadsföring av kurser på avancerad nivå och prioriterad tillgång till kurser för studenter från partneruniversitetet.
   • Tillämpning av flexibla undervisningsmetoder där det är möjligt, till exempel onlineundervisning eller intensiva seminarier för att möjliggöra deltagande.
   • Samarbete kring akademiska uppgifter som granskning och granskningsrapporter relaterade till avancerade seminarieseminarier.
   • Studentutbyte
   • Utbyte av studenter på kandidat-, magister- och doktorsnivå.
   • Personalutveckling och utbyte.
   • Utbyte av gästföreläsningar på avancerad nivå
   • Forsknings- och undervisningssamarbete
   • Stöd och inbjudan till speciella sessioner och spår på internationella konferenser.
   • Skapa gemensamma bidragsansökningar för forskningsfinansiering.
   • Utveckling av en gemensam digital plattform.
   • Utveckling av kursplaner.
   • Granskning och diskussion om utveckling och förfining av kvalitets- och policyriktlinjer, särskilt när det gäller utbildning på avancerad nivå.
   • Ökat samarbete kring masterprogram.
   • Gemensamt forskningsprogram.

   Avtalet uppmanar också till att anordna halvårsvisa konferenser om utbildning på forskarnivå och forskningsutveckling inom hälsa och välbefinnande i det digitala samhället.

   Vi kommer att ha en gemensam konferens i mitten på oktober. Syftet med konferensen är att nätverka och diskutera hur vi kan samverka i forskning. Dels kan det handla om gemensamma ansökningar, men det kan också vara att slå samman datamaterial i liknande projekt för att skriva en ”meta-artikel”, få tillgång till olika kontexter, eller att hjälpa varandra att samla in empiri – exempelvis att få ut en enkät i större omfattning med hjälp av bådas nätverk, säger Martin Gellerstedt.

   Ansöker om att driva forskarutbildning

   Samverkansavtalet motiveras bland annat av tidigare individuellt forskningssamarbete mellan personal vid fakulteten för hälsa och välfärd vid Østfold University College och Institutionen för hälsovetenskaper vid Högskolan i Skövde. Från Högskolan rör det som om forskningsmiljön DHEAR som har fokus på studier av digital hälsa för hållbar utveckling. Högskolan i Skövde planerar att ansöka om rättigheter till forskarutbildning våren 2022 inom området Hälsa i det digitala samhället.

   I Østfold finns forskningsinitiativet "The Digital Society", vars syfte är att bygga och samla starka (internationella) forskarsamhällen, erbjuda forskarutbildning och mobilitetsmöjligheter för personal, samt doktorsexamen. Ackrediteringsansökan för ett doktorandprogram som tillhör "The Digital Society" vid Østfold University College kommer att levereras i november 2021. Att båda lärosätena står inför ansökningar om forskarutbildningsrättigheter ger stort värde när ansökningarna ska revideras och granskas.

   Samarbetet ökar tillgången på forskningskompetens och minskar risken för hemmablindhet. För en forskarutbildning underlättar det om man kan samköra kurser, hjälpa varandra med opponentskap och granskning av dokument med mera. Vi bedriver gärna gemensamma projekt och har möjlighet att söka externa medel som bygger på samarbete över gränsen. Oavsett hur det går med forskarutbildningsrättigheterna så ser vi fram emot en fortsatt samverkan med att hjälpa doktorander på båda platser att få en bra utbildning, berättar Martin Gellerstedt.

   Samverkansavtalet kommer att gälla under en inledande period på två år från underskriftens datum.

    

   Kontakt

   Professor i folkhälsovetenskap

   Publicerad: 2021-06-03
   Senast ändrad: 2021-06-03
   Sidansvarig: webmaster@his.se