Sökträffar

  Sökträffar

  Visa alla resultat för ""
  Hittar inga resultat eller sökförslag för "."

  Söktips

  • Kontrollera att orden är rättstavade
  • Försök med andra sökord eller synonymer
  • Smalna av din sökning för att få fler träffar

  Hur kan vi hjälpa dig?

  Ny student

  Kontakta oss

  Hitta medarbetare

  Sökträffar

   Sökträffar

   Visa alla resultat för ""
   Hittar inga resultat eller sökförslag för "."

   Söktips

   • Kontrollera att orden är rättstavade
   • Försök med andra sökord eller synonymer
   • Smalna av din sökning för att få fler träffar

   Hur kan vi hjälpa dig?

   Ny student

   Kontakta oss

   Hitta medarbetare

   Högskolan i Skövde, länk till startsida

   Texten är äldre än sex månader.

   Vera ville veta mer om smittskydd i pandemins spår

   Publicerad 19 april 2021

   I januari startade magisterprogrammet Smittskydd och vårdhygien för femte gången på Högskolan i Skövde. I år är det fler än någonsin som antagits till utbildningen. En möjlig anledning till det ökade intresset är covid-19-pandemin. En av de nya studenterna är barnmorskan Vera Pouikli, som ville förstå teorierna bakom de restriktioner vi svenskar har fått hantera i över ett års tid.

   Sedan 2017 har Högskolan i Skövde erbjudit magisterutbildningen Folkhälsovetenskap: Smittskydd och vårdhygien. Programmet har aldrig haft svårt att locka sökande, men i år är det fler studenter än någonsin som antagits. Nästan 40 studenter var vid terminens start registrerade på programmets 30 platser. En tänkbar anledning är att coronapandemin har gjort att folk har fått upp ögonen för ämnet.

   – Samhällsdebatten pågår hela tiden kring frågor relaterade till pandemin. Effekter av den, rekommendationer, R-tal, vaccinering, biverkningar, flockimmunitet – ja, listan kan göras lång med alla begrepp som den senaste tiden blivit var och ens ordförråd. Jag tror att det finns en önskan om att finnas med och göra skillnad i vår globaliserade värld, säger Kristina Carlén, adjunkt i folkhälsovetenskap och programansvarig.

   Studenterna som nu studerar på programmet kommer från olika delar av Sverige, men också från exempelvis Spanien och Storbritannien. Även deras yrkesbakgrunder skiftar. Bland studenterna finns bland annat sjuksköterskor, barnmorskor, läkare, veterinärer, tandläkare, biomedicinska analytiker, farmaceuter och folkhälsovetare.

   Vera ville fylla en kunskapslucka

   Vera Pouikli arbetar sedan många år som barnmorska på förlossningen på Helsingborgs lasarett. Nu kombinerar hon sitt arbete med studier inom smittskydd och vårdhygien.

   – Mitt beslut att läsa det här programmet grundar sig i pandemin. Jag kände mig starkt angelägen att fylla en kunskapslucka jag hade. I början av förra året följde jag rapporteringen om coronavirusets utveckling i Kina, långt innan det hade nått Sverige. Varför var vi inte tillräckligt förberedda på det som skulle ske? Då kände jag att jag måste veta mer, jag måste förstå, säger Vera Pouikli.

   När hon påbörjade utbildningen var hon inte medveten om hur mycket som påverkar folkhälsan. Kunskap om folkhälsovetenskap var viktigt för att hon skulle kunna arbeta vidare praktiskt, både i sitt yrkesutövande på förlossningen och med sina egna tankar.

   – Vi har fått så många förändringar och riktlinjer under pandemin. På förlossningen har vi infört hygienrestriktioner, besöksförbud, checklistor via telefon, informerat gravida om hur de ska förhålla sig för att skydda sig. Vi har tillämpat väldigt många nya metoder. Men jag saknade kunskapen bakom det hela – var kommer informationen från? Jag ville förstå teorierna och mekanikerna bakom, berättar Vera Pouikli.

   Har redan gett resultat

   Genom sitt yrke är Vera van vid att jobba förberedande och med kvinnan i fokus. Gravida kvinnor räknas som riskgrupp för covid-19. Därför känner Vera redan nu, endast ett par månader in på terminen, att studierna har gett resultat.

   – Jag pratar redan som en folkhälsovetare. Bara att jag har fått den här otroliga kunskapen om hälsa och om vilket komplext och stort område det är, det gör att jag känner mig som en resurs. På min avdelning samarbetar vi med hygiensjuksköterskor och jag tror att jag kan vara en länk mellan dem och övrig personal. Vi måste ha smittskydd och vårdhygien-tänket parallellt hela tiden framöver, säger Vera Pouikli.

   Efterfrågan av kunnig personal ökar

   Behovet av personal med kompetens inom smittskydd och vårdhygien finns både inom myndigheter, landsting, regioner och kommuner. Även läkemedelsbranschen, djurhållning och livsmedelsbranschen behöver personal med kunskap inom området.

   – Folkhälsovetenskap är ett spännande område som egentligen berör alla. Vi behöver få fler personer med denna kompetens, för att institutionerna i samhället ska fungera tillsammans med ökad globalisering, ökat resande och att människor ska känna sig trygga i arbetsliv och i vardag, avslutar Kristina Carlén.

   Läs mer om våra program inom ämnet folkhälsovetenskap:

   Folkhälsovetenskapligt program
   Folkhälsovetenskap: Smittskydd och vårdhygien - magisterprogram
   Folkhälsovetenskap: Digital hälsa och kommunikation - magisterprogram

   Kontakt

   Programansvarig

   Publicerad: 2021-04-19
   Senast ändrad: 2021-04-19
   Sidansvarig: webmaster@his.se