Sökträffar

  Sökträffar

  Visa alla resultat för ""
  Hittar inga resultat eller sökförslag för "."

  Söktips

  • Kontrollera att orden är rättstavade
  • Försök med andra sökord eller synonymer
  • Smalna av din sökning för att få fler träffar

  Hur kan vi hjälpa dig?

  Ny student

  Kontakta oss

  Hitta medarbetare

  Sökträffar

   Sökträffar

   Visa alla resultat för ""
   Hittar inga resultat eller sökförslag för "."

   Söktips

   • Kontrollera att orden är rättstavade
   • Försök med andra sökord eller synonymer
   • Smalna av din sökning för att få fler träffar

   Hur kan vi hjälpa dig?

   Ny student

   Kontakta oss

   Hitta medarbetare

   Högskolan i Skövde, länk till startsida

   Föräldrastödstudien

   Forskningsgrupp Familjecentrerad hälsa FamCeH
   Forskningsmiljö DHEAR

   Föräldrastödstudien

   Forskningsgrupp Familjecentrerad hälsa FamCeH
   Forskningsmiljö DHEAR

   Kort om projektet

   Projektnamn

   Föräldrastödstudien

   Projekttid

   Januari 2014 – December 2024

   Finansiering och samverkan

   Skaraborgsinstitutet, Högskolan i Skövde, Skaraborgs sjukhus, BB-avdelningen, FoU-Centrum

   Föräldrastödstudien är ett forskningsprojekt som berör stöd till föräldrar i samband med barnafödande. Föräldrar inkluderas i studien i mitten av graviditeten och följs de första åtta åren efter förlossning.

   Deltagare i Föräldrastödstudien är förstagångsmammor, deras partners samt barnmorskor som arbetar med att ge föräldrastöd. Föräldrastödstudien är ett samverkansprojekt mellan Högskolan i Skövde, BB-Skövde Skaraborgs sjukhus samt Barnmorskemottagningar Skövde, Västra Götalandsregionen. Föräldrastödstudien består av såväl kvalitativa som kvantitativa studier som inkluderar förstagångsmammor och partners samt professionella.

   Kvalitativa studier

   I de kvalitativa studierna har förstagångsmammors och partners uppfattningar av professionellt stöd under graviditet utforskats, liksom deras upplevelser av socialt stöd under graviditet.

   Forskningen har visat att professionellt stöd kan bidra till ökad känsla av förberedelse inför förlossning och föräldraskap, det kan även bidra till stärkt socialt stöd, större partnerdelaktighet och föräldraparets ökade känsla av tillhörighet till varandra. Även socialt stöd under graviditet kan bidra till ökad känsla av förberedelse inför förlossning och föräldraskap. Intervjuer med barnmorskor som tillhandahåller föräldraförberedande stöd inkluderas även i forskningen.

   Kvantitativa studier

   Den kvantitativa delen av Föräldrastödstudien utgörs av en prospektiv longitudinell enkätundersökning, där förstagångsmammor samt partners följs under graviditeten och de åtta första åren efter förlossning. Enkäterna berör professionellt/socialt stöd, förlossningsutfall, förlossningsupplevelse, amning, föräldra-barn kontakt och känsla av sammanhang.

   Forskningen har visat att föräldrars kvalitet i parrelation sjunker sex månader efter förlossning samtidigt som deras känsla av sammanhang ökar. Högre socialt stöd, känsla av sammanhang samt förberedelse inför föräldraskap har samband med en högre uppfattad kvalitet i parrelationen sex månader efter förlossning.

   Föräldrastödstudien påbörjades år 2014, datainsamling beräknas avslutas år 2024.

   Stöd kring barnafödande, föräldraskap och amning

   Forskningen innefattar kunskap, effekter och teoribildning kring professionellt och socialt stöd i barnafödande. Forskningen innefattar både föräldrarnas och vårdpersonalens perspektiv som till exempel föräldrarnas relation och känslor för barnet, stöd inför barnafödande, främjande av föräldraskap och lärande kring stöd. Metoder som används är observationer, intervjuer, longitudinella randomiserade kontrollerade interventionsstudier och kohortstudier.

   Relaterade projekt

   Projektet i media

   Projektledare

   Universitetslektor

   Caroline Bäckström

   Högskolan i Borås

   Medverkande forskare

   Caroline Bäckström
   Foto av Therese Larsson
   Therese Larsson
   Adjunkt i omvårdnad
   Foto av Elisabeth Hertfelt Wahn
   Elisabeth Hertfelt Wahn
   Bitr. professor i omvårdnad

   Finansiering och samverkan

   BB Skaraborgs Sjukhus Skövde
   FoU-Skaraborg, Skaraborgsinstitutet
   FoU-Centrum Skaraborgs sjukhus Skövde
   Publicerad: 2020-05-04
   Senast ändrad: 2021-09-01
   Sidansvarig: webmaster@his.se