Sökträffar

  Sökträffar

  Visa alla resultat för ""
  Hittar inga resultat eller sökförslag för "."

  Söktips

  • Kontrollera att orden är rättstavade
  • Försök med andra sökord eller synonymer
  • Smalna av din sökning för att få fler träffar

  Hur kan vi hjälpa dig?

  Ny student

  Kontakta oss

  Hitta medarbetare

  Sökträffar

   Sökträffar

   Visa alla resultat för ""
   Hittar inga resultat eller sökförslag för "."

   Söktips

   • Kontrollera att orden är rättstavade
   • Försök med andra sökord eller synonymer
   • Smalna av din sökning för att få fler träffar

   Hur kan vi hjälpa dig?

   Ny student

   Kontakta oss

   Hitta medarbetare

   Högskolan i Skövde, länk till startsida

   Salutogent perspektiv på hållbar hälsa i kvinnodominerat arbete

   Forskningsgrupp Familjecentrerad hälsa FamCeH
   Forskningsmiljö DHEAR

   Salutogent perspektiv på hållbar hälsa i kvinnodominerat arbete

   Forskningsgrupp Familjecentrerad hälsa FamCeH
   Forskningsmiljö DHEAR

   Kort om projektet

   Projektnamn

   Salutogent perspektiv på hållbar hälsa i kvinnodominerat arbete – Lärande från Nepal och Sverige

   Projekttid

   Januari 2017 – September 2022

   Finansiering och samverkan

   Högskolan i Skövde, Kathmandu Medical College, Stockholms Universitet, Stressforskningsinstitutet

   Detta doktorandprojekt bedrivs vid Högskolan i Skövde sedan 2017 och fokuserar på hälsofrämjande faktorer i kvinnodominerat arbete i Nepal och Sverige.

   Hälsa är en global angelägenhet och globaliseringen har många olika konsekvenser för människor och påverkar även förutsättningarna för en god hälsa. Människor med olika bakgrund och förutsättningar möts vilket kan innebära stora hälsoutmaningar.

   Kvinnor är en utsatt grupp och har generellt sämre hälsa, ekonomi och högre arbetsbörda i alla samhällen i världen. Könet är en av de viktigaste bestämningsfaktorerna för kvinnors hälsoutfall. För att nå de globala målen för hållbar utveckling är det viktigt att utjämna skillnader mellan människors hälsa i olika samhällen, inte minst genom åtgärder som främjar hälsa för människor i utvecklingsländer.

   En viktig aspekt av hälsa är att tydliggöra människors egna resurser och därmed ge människor möjlighet att upptäcka och öka kontrollen över sin egen hälsa. För detta krävs ett medvetandegörande om de egna förmågorna och styrkorna och vilka strategier som kan leda till en god hälsa på längre sikt.

   Psykosociala hälsoproblem i arbetet ökar i Sverige, framför allt i kvinnodominerade yrken som vårdyrken, den demografiska utvecklingen i samhället med ökad andel äldre leder till ökat behov av vårdpersonal. För att täcka framtidens behov av vårdpersonal är det viktigt att bevara och främja vårdpersonalens arbetsrelaterade hälsa. Genom att belysa kvinnors hälsa utifrån olika kulturella kontexter kan skillnader i de olika kontexterna belysas och resultatet användas i syfte att främja hälsa hos kvinnor.

   Delstudier

   • Bestämning och utvärdering av känsla av sammanhang under en hälsofrämjande intervention i Nepal
   • Utforska sjuksköterskors erfarenheter av arbetsrelaterad hälsa i Sverige
   • Utforska sjuksköterskors erfarenheter av arbetsrelaterad hälsa i Nepal
   • Skillnader i arbetskrav och resurser hos sjuksköterskor och undersköterskor som arbetar inom det privata och i offentliga vårdsektorer i Sverige

   Projektledare

   Professor i omvårdnad

   Lektor i omvårdnad

   Medverkande forskare

   Anette Ekström-Bergström
   Professor i omvårdnad
   Kristina Areskoug-Josefsson
   Docent
   Natalia Oli
   PhD
   Abhinav Vaidya
   Professor i folkhälsovetenskap
   Madhusudan Subedi
   Professor
   Anna Nyberg
   Phd
   Johanna Stengård
   Phd
   Publicerad: 2020-01-13
   Senast ändrad: 2021-04-09
   Sidansvarig: webmaster@his.se