Sökträffar

  Sökträffar

  Visa alla resultat för ""
  Hittar inga resultat eller sökförslag för "."

  Söktips

  • Kontrollera att orden är rättstavade
  • Försök med andra sökord eller synonymer
  • Smalna av din sökning för att få fler träffar

  Hur kan vi hjälpa dig?

  Ny student

  Kontakta oss

  Hitta medarbetare

  Sökträffar

   Sökträffar

   Visa alla resultat för ""
   Hittar inga resultat eller sökförslag för "."

   Söktips

   • Kontrollera att orden är rättstavade
   • Försök med andra sökord eller synonymer
   • Smalna av din sökning för att få fler träffar

   Hur kan vi hjälpa dig?

   Ny student

   Kontakta oss

   Hitta medarbetare

   Högskolan i Skövde, länk till startsida

   miRSeps – framtida diagnostik av sepsis

   Forskningsgrupp Infektionsbiologi
   Forskningsmiljö Systembiologi

   miRSeps – framtida diagnostik av sepsis

   Forskningsgrupp Infektionsbiologi
   Forskningsmiljö Systembiologi

   Kort om projektet

   Projektnamn

   Framtida diagnostik av sepsis – miRSeps

   Projekttid

   Januari 2020 – Juni 2023

   Finansiering och samverkan

   KK-stiftelsen, Skaraborgs sjukhus, Qiagen, TATAA Biocenter, Unilabs

   Detta projekt är ett av flera pågående projekt inom forskningen "Framtida diagnostik av sepsis". Målet är att utveckla tidigare och mer korrekt diagnostik vid sepsis i syfte att öka drabbade patienters chans att överleva och med mindre sjukdomskomplikationer.

   För att minska dödligheten krävs att patienterna identifieras som sepsisfall. Problemet är att symptomen ofta är diffusa vilket gör att tillståndet i början är rätt svårt att skilja från mindre farliga tillstånd som vinterkräksjuka eller influensa. Behandling av sepsis är först och främst att behandla dess orsak, om den är känd. 

   Antibiotika som behandling

   Sepsis behandlas med antibiotika, helst efter odling och kartläggning av resistens. Ofta har man inte tid att vänta på odlingsresultat utan man använder antibiotika som erfarenhetsmässigt brukar hjälpa tills man får svar på odlingarna. Ju tidigare rätt diagnos ställs och rätt antibiotika ges vid sepsis, desto större chans har patienten att överleva och med mindre sjukdomskomplikationer.

   Snabb diagnos – större chans att överleva

   Biomarkörer som används idag inom sepsisdiagnostiken kan inte tillförlitligt identifiera patienter med sepsis och det finns ett enormt behov av nya diagnostikmetoder. Vi har tidigare analyserat plasmaprover från patienter med misstänkt sepsis med så kallad ”high-throughput screening” i syfte att mäta nivåerna av fritt mikroRNA. De stora datamängderna som genererats har sedan analyserats för att detektera mikroRNAs som kan hjälpa till att identifiera patienter med bakteriellt orsakad sepsis. 

   Vill validera multimarkörpaneler

   Vi har utvecklat presumtiva multimarkörpaneler baserat på mikroRNAs kombinerat med kliniska rutinbiomarkörer och som uppvisar lovande diagnostisk kapacitet. Målet med det här projektet är att validera dessa multimarkörpaneler genom att analysera ytterligare patientprover med en ny qPCR-teknik som har en mycket hög analytisk känslighet. Vi avser att samtidigt utvärdera specifika mikroRNAs som kvalitetskontroll av processen från blodprovstagning till kvantifieringen av mikroRNAs.

   Projektet i media

   Pressmeddelande: Miljonbelopp till sepsisforskning

   World sepsis day 2018

   Den 13 september 2018, under World sepsis day, föreläste Helena Enroth (med rubriken "Ökad kännedom om sepsis – livsviktig kunskap!") i Högskolebiblioteket. Nu kan du se föreläsningen här.                     

   Se föreläsning om Sepsis och framtidens diagnostik 

    

   Projektledare

   Prefekt/Lektor i systembiologi

   Medverkande forskare

   Foto av Helena Enroth
   Helena Enroth
   Adjungerad professor

   Finansiering och samverkan

   KK-stiftelsen
   TATAA Biocenter AB
   Unilabs
   Västra Götalandsregionen
   QIAGEN
   Publicerad: 2020-01-24
   Senast ändrad: 2020-01-24
   Sidansvarig: webmaster@his.se