Sökträffar

  Sökträffar

  Visa alla resultat för ""
  Hittar inga resultat eller sökförslag för "."

  Söktips

  • Kontrollera att orden är rättstavade
  • Försök med andra sökord eller synonymer
  • Smalna av din sökning för att få fler träffar

  Hur kan vi hjälpa dig?

  Ny student

  Kontakta oss

  Hitta medarbetare

  Sökträffar

   Sökträffar

   Visa alla resultat för ""
   Hittar inga resultat eller sökförslag för "."

   Söktips

   • Kontrollera att orden är rättstavade
   • Försök med andra sökord eller synonymer
   • Smalna av din sökning för att få fler träffar

   Hur kan vi hjälpa dig?

   Ny student

   Kontakta oss

   Hitta medarbetare

   Högskolan i Skövde, länk till startsida

   Sterilt vatten som smärtlindring vid förlossning

   Forskningsgrupp Familjecentrerad hälsa FamCeH
   Forskningsmiljö DHEAR

   Sterilt vatten som smärtlindring vid förlossning

   Forskningsgrupp Familjecentrerad hälsa FamCeH
   Forskningsmiljö DHEAR

   Kort om projektet

   Projektnamn

   Injektioner med sterilt vatten som smärtlindring i samband med förlossning i landsbygdsområden i ett globalt perspektiv

   Projekttid

   April 2019 – December 2019

   Finansiering och samverkan

   Chalmers Innovationskontor, Chalmers Tekniska Högskola AB, Charles Darwin University, University of Queensland

   I västvärlden används injektioner med sterilt vatten (ISV) som smärtlindring under förlossning i låg omfattning (~ 5% i Sverige) och än mindre i länder där hälsovårdssystemen är mindre utvecklade, särskilt på landsbygden. Tanken med projektet, är att med hjälp av digitala stöd, främja användningen av ISV, framför allt i områden med låg tillgång till smärtlindringsmetoder i samband med förlossning.

   Injektioner med sterilt vatten (ISV) används som smärtlindring i samband med förlossning sedan 1980-talet. Metoden har under åren utvecklats i olika avseenden. Metoden är enkel, lågteknologisk, billig, ger snabb smärtlindring och inga negativa bieffekter för mor eller barn har noterats.

   I västvärlden används metoden i låg omfattning (~ 5% i Sverige) och än mindre i länder där hälsovårdssystemen är mindre utvecklade, särskilt på landsbygden. Kvinnor i allmänhet, inom dessa områden, har inte tillgång till det utbud av smärtlindringsmetoder som finns i det västerländska samhället.

   Främja användningen med hjälp av digitala stöd

   Det finns därför ett behov av denna typ av smärtlindring i samband med förlossning i dessa miljöer där den obstetriska vården är mindre utvecklad. Med tanke på den utveckling som sker avseende digitalisering, internet och mobilanvändning i alla delar av världen tror vi att detta ger den nödvändiga infrastrukturen för att öka medvetenhet och utbildning för vårdpersonal avseende ISV. Tanken är att, med hjälp av digitala stöd, främja användningen av ISV, framför allt i områden med låg tillgång till smärtlindringsmetoder i samband med förlossning.

   I linje med FNs Agenda 2030

   Metoden riktar sig till mot följande globala mål i FNs Agenda 2030:

   • mål 3.7: "Senast 2030 säkerställa att alla har tillgång till sexuell och reproduktiv hälsovård..."
   • mål 5.6: "Säkerställa allmän tillgång till sexuell och reproduktiv hälsa och reproduktiva rättigheter..."
   • mål 12.4: "Senast 2020 uppnå miljövänlig hantering av kemikalier och alla typer av avfall under hela deras livscykel…"

   Förpackning av sterilt vatten, engångsspruta och engångsnål som säkerställer att ingen blodsmitta ska uppstå, kan möjligen påverka mål 12.5, "Till 2030 väsentligt minska mängden avfall genom åtgärder för att förebygga, minska, återanvända och återvinna avfall”. Men vi tror att de positiva effekterna på mål 3,7; 5,6; 12.4 överstiger de negativa effekterna på mål 12.5.

   Mer information

   Vill du veta mer om användandet av sterilt vatten vid förlossning, besök den engelska sidan för ConSIRT

   Projektledare

   Prorektor/Professor i omvårdnad

   Medverkande forskare

   Foto av Ingrid Bergh
   Ingrid Bergh
   Professor i omvårdnad
   Nigel Lee
   Doctor of Philosophy
   Sue Kildea
   Professor in Midwifery

   Finansiering och samverkan

   University of Queensland Australia
   Charles Darwin University Australia
   Publicerad: 2020-01-09
   Senast ändrad: 2021-04-09
   Sidansvarig: webmaster@his.se