Sökträffar

  Sökträffar

  Visa alla resultat för ""
  Hittar inga resultat eller sökförslag för "."

  Söktips

  • Kontrollera att orden är rättstavade
  • Försök med andra sökord eller synonymer
  • Smalna av din sökning för att få fler träffar

  Hur kan vi hjälpa dig?

  Ny student

  Kontakta oss

  Hitta medarbetare

  Sökträffar

   Sökträffar

   Visa alla resultat för ""
   Hittar inga resultat eller sökförslag för "."

   Söktips

   • Kontrollera att orden är rättstavade
   • Försök med andra sökord eller synonymer
   • Smalna av din sökning för att få fler träffar

   Hur kan vi hjälpa dig?

   Ny student

   Kontakta oss

   Hitta medarbetare

   Högskolan i Skövde, länk till startsida

   Återskapa och stärka biologisk mångfald inom kraftledningsgator

   Forskningsgrupp Ekologisk modellering
   Forskningsmiljö Systembiologi

   Återskapa och stärka biologisk mångfald inom kraftledningsgator

   Forskningsgrupp Ekologisk modellering
   Forskningsmiljö Systembiologi

   Kort om projektet

   Projektnamn

   Återskapa och stärka biologisk mångfald inom kraftledningsgator på Kinnekulle – från landskapsanalys till skötselplan

   Projekttid

   Augusti 2023 – Augusti 2024

   Finansiering och samverkan

   Biosfärområde Vänerskärgården, Kinnekulle energi, Götene kommun, Naturvårdsverket

   I detta projekt samverkar forskare vid Högskolan i Skövde med Kinnekulle Energi AB, Götene kommun och Biosfärområde Vänerskärgården för att stärka den biologiska mångfalden inom det landskap som Kinnekulle Energi har sitt kraftledningsnätverk.

   Utarmning av biologisk mångfald och klimatförändringar är en av vår tids stora miljöfrågor. Här kan nätbolagen hjälpa till med att bidra till de globala Agenda 2030 målen ”Ekosystem och biologisk mångfald” samt ”Hållbar industri, innovationer och infrastruktur”. Kraftledningsgator går igenom landskap och bolagen kan med skötsel och naturvårdshänsyn stärka den biologiska mångfalden i dessa landskap.

   I detta projekt samverkar forskare vid Högskolan i Skövde med Kinnekulle Energi AB, Götene kommun och Biosfärområde Vänerskärgården för att stärka den gröna infrastrukturen och biologiska mångfalden inom det landskap som Kinnekulle Energi har sitt kraftledningsnätverk.

   Se också kinnekulleenergi.se.

   Tar hjälp av modell 

   I projektet görs en ekologisk landskapsanalys baserad på en modell utvecklad av forskare vid Högskolan i Skövde. Modellen indikerar och utvärderar ett landskaps förmåga att hålla biologisk mångfald samt gör det möjligt att analysera var och hur man bäst kan stärka landskapets gröna infrastruktur. Geografiska indata för analysen inhämtas från olika databaser (till exempel Nationella marktäckedata och Artportalen) samt från lokal expertkunskap. Särskilt intressanta områden som kommer fram i analysen besöks och inventeras i fält. Skötselplaner tas fram och kompetensutbildning av anställda vid nätbolaget görs.

   Andra forskningsstudier visar på att kraftledningsgator kan bidra och gynna den biologiska mångfalden särskild för fjärilar, humlor och bin med livsmiljöer (biotoper) såsom gräsmarker och andra öppna marker samt för hasselmus, fåglar och småvilt i brynmarker.

   Med anpassad skötsel där till exempel röjning i ledningsgatorna sker med ett kortare intervall, röjningsavfall rensas undan eller särskild hänsyn tas till att spara värdefulla buskar kan nätbolagen göra en god insats.

   Projektet bidrar till att uppfylla de svenska miljökvalitetsmålen Ett rikt odlingslandskap och Ett rikt växt- och djurliv. Andra miljökvalitetsmål som också berörs är Begränsad klimatpåverkan, Giftfri miljö, Ingen övergödning, Myllrande våtmarker, Levande skogar och God bebyggd miljö.

   Medverkande forskare

   Finansiering och samverkan

   Publicerad: 2023-08-18
   Senast ändrad: 2023-08-18
   Sidansvarig: webmaster@his.se