Sökträffar

  Sökträffar

  Visa alla resultat för ""
  Hittar inga resultat eller sökförslag för "."

  Söktips

  • Kontrollera att orden är rättstavade
  • Försök med andra sökord eller synonymer
  • Smalna av din sökning för att få fler träffar

  Hur kan vi hjälpa dig?

  Ny student

  Kontakta oss

  Hitta medarbetare

  Sökträffar

   Sökträffar

   Visa alla resultat för ""
   Hittar inga resultat eller sökförslag för "."

   Söktips

   • Kontrollera att orden är rättstavade
   • Försök med andra sökord eller synonymer
   • Smalna av din sökning för att få fler träffar

   Hur kan vi hjälpa dig?

   Ny student

   Kontakta oss

   Hitta medarbetare

   Högskolan i Skövde, länk till startsida

   Kan AI effektivisera järn- och stålindustrin?

   Forskningsgrupp Skövde Artificial Intelligence Lab
   Forskningsmiljö Informationsteknologi

   Kan AI effektivisera järn- och stålindustrin?

   Forskningsgrupp Skövde Artificial Intelligence Lab
   Forskningsmiljö Informationsteknologi

   Kort om projektet

   Projektnamn

   INSITE-X – AI-baserad analys av maskindynamik

   Projekttid

   Mars 2021 – Februari 2024

   Finansiering och samverkan

   Processindustriell IT och Automation (PiiA), Outokumpu Stainless, OVAKO Sweden

   Järn- och stålindustrin behöver effektiviseras och mängden skrot minskas för att öka avkastningen. Det som krävs är en snabbare och mer tillförlitlig produktion med skärpta toleranser – då skapas bättre produkter som snabbare når kund. Projektet INSITE-X ska utveckla en avancerad analys baserad på AI för att lokalisera tidigare okända beroende för att påskynda effektiviseringsprocessen inom stålindustrin.

   • Påhaspel, bild från Varmbandverket i Avesta

   • Transfer, bild från Varmbandverket i Avesta

   • Valsning i förparet, bild från Varmbandverket i Avesta

   • Ringvalsning, bild från Ovako AB. 

   I projektet finns två industriparters, OVAKO och Outokumpu, att båda kommer från samma bransch har sina fördelar:

   • det möjliggör datainsamling, datadelning och analysforskning från två olika företag,
   • de gemensamma processutmaningar som finns kommer att kunna hanteras med mer kraftfulla analystekniker, samtidigt som de bygger kunskaper i att tillämpa och skapa värde från dessa tekniker.

   Möjliggör djupare processförståelse

   Processförbättringar för resurseffektivitet inom stålindustrin medför analys av stora mängder data. Att ha tillgång till effektiva analysverktyg blir en nyckelfaktor och en konkurrensfördel. Avancerad analys av detaljerad produktionsdata möjliggör en djupare processförståelse, men sådan data är komplex, både i storlek och heterogenitet, vilket gör att manuell analys blir näst intill omöjlig. AI-algoritmer kan fånga sådan komplexitet och drar också nytta av stora datamängder.

   Upptäcka okända beroenden

   I projekten Dataflow (med Outokumpu) och Swedish Metal (med SSAB/Sandvik SMT) används sådana algoritmer för att upptäcka okända komplexa beroenden bland produktionsvariabler och man fann där att ett fåtal kritiska maskiner påverkar hela produktionskedjan.

   Genom att använda AI för att modellera det dynamiska beteendet hos sådana maskiner, skulle oförutsägbarheten som beror på maskinens dynamik bättre kunna styras, och stora produktionsresurser skulle kunna sparas i hela produktionsvärdekedjan.

   Bygga AI-prototyp

   Modeller av maskiner konstrueras ofta från maskiners geometrier, eller från simuleringar av andra kända maskinegenskaper, som “digitala tvillingar”. Dessa är många gånger inte tillräckligt detaljerade, då maskiner i produktion ständigt påverkas dynamiskt av olika skiftande tillverkningsförutsättningar och av maskinens förslitning. Detta projekts prototyp fångar sådan detaljerad maskindynamik genom att använda AI och så kallad Deep Learning.

   Ovako och Outokumpu kommer dela data för att bygga en gemensam AI-prototyp som kan utvärderas för validering av deras processexperter. Dessa dynamiska simuleringar används i två separata tillverkningsfall för att genom beteendeprediktion uppskatta vad värdet skulle bli av en full implementering.

   Effekt av implementering

   Projektets partners har mycket höga förhoppningar på projektet. Genom implementering av den AI-prototyp som kommer utvecklas i projektet uppskattar Ovako och Outokumpu att man kommer minska mängden skrot och omarbetning till ett värde av cirka 2,0 MSEK per år / produktionslinje. 

   – Vi ser detta som ett mycket viktigt projekt som ligger helt i linje med den digitaliseringsstrategi vi inom Ovako har, säger Marcus Svadling Ovako Sweden AB.

   – I stålindustrin sitter vi på en guldgruva av data som möjliggör vår processutveckling. Med hjälp av AI-teknik kommer vi kunna kraftigt öka vår utvecklingstakt och effektivitet, säger Joakim Ebervik, Outokumpu Stainless AB.

   Video: AI-baserad analys av maskindynamik

   Projektledare

   Lektor i datalogi

   Medverkande forskare

   Joakim Ebervik
   Outokumpu Stainless AB
   Erika Lindh
   Outokumpu Stainless AB
   Marcus Svadling
   Ovako AB
   Publicerad: 2021-02-04
   Senast ändrad: 2021-09-28
   Sidansvarig: webmaster@his.se