Sökträffar

  Sökträffar

  Visa alla resultat för ""
  Hittar inga resultat eller sökförslag för "."

  Söktips

  • Kontrollera att orden är rättstavade
  • Försök med andra sökord eller synonymer
  • Smalna av din sökning för att få fler träffar

  Hur kan vi hjälpa dig?

  Ny student

  Kontakta oss

  Hitta medarbetare

  Sökträffar

   Sökträffar

   Visa alla resultat för ""
   Hittar inga resultat eller sökförslag för "."

   Söktips

   • Kontrollera att orden är rättstavade
   • Försök med andra sökord eller synonymer
   • Smalna av din sökning för att få fler träffar

   Hur kan vi hjälpa dig?

   Ny student

   Kontakta oss

   Hitta medarbetare

   Högskolan i Skövde, länk till startsida

   Öppna standarder

   Forskningsgrupp Software Systems Research Group (SSRG)
   Forskningsmiljö Informationsteknologi

   Kort om projektet

   Projektnamn

   Öppna standarder enligt kraven i de nya ramavtalen för upphandling av programvara

   Projekttid

   Januari 2015 – December 2015

   Finansiering och samverkan

   Kammarkollegiet, Högskolan i Skövde

   För att ge stöd till avropande myndigheter som står i begrepp att avropa från de nya ramavtalen har Statens Inköpscentral vid Kammarkollegiet etablerat en samverkan med forskare inom forskningsgruppen Software Systems (SSRG) vid Högskolan i Skövde. Forskarna har i uppdrag att under 2015 genomföra en analys av huruvida en överenskommen uppsättning standarder uppfyller kraven på en öppen standard enligt EIF 1.0.

   Ramavtalen för Programvaror och tjänster, Kontorsstöd, Grundläggande it, Systemutveckling och Informationsförsörjning en avropande myndighet endast får ställa obligatoriska krav på en viss standard om den uppfyller kraven på en öppen standard enligt EU:s interoperabilitetsramverk (European Interoperability Framework, EIF 1.0).

   Under 2015 kommer listan med öppna standarder successivt att kompletteras, allteftersom analysen fortskrider. Den överenskomna uppsättningen standarder som kommer att analyseras under 2015 har identifierats i samråd mellan Statens inköpscentral och forskarna som genomför uppdraget. Utgångspunkten för de standarder som under 2015 analyseras är utfall av tidigare analyser som genomförts i andra länder, specifikt Nederländerna och Storbritannien som också ställer krav på användning av öppna standarder.

   Om listans innehåll

   Listan inkluderar de standarder som, utifrån analys av tillgänglig och insamlad information om respektive standard som forskarna genomför under 2015, kan anses uppfylla kraven på en öppen standarder (enligt EIF 1.0). Även om forskarna genomför analysen efter bästa förmåga och listan endast inkluderar standarder som vid tidpunkten för analysen värderats uppfylla kraven på en öppen standard kan det inte uteslutas att det kan finnas omständigheter angående villkor för enskilda standarder som är okända och som förändras över tid vilket kan föranleda revidering av innehållet på listan. Exempelvis kan det finnas patent som påverkar förutsättningarna för att använda vissa enskilda standarder som är okända. Även om många organisationer som kontrollerar enskilda patent som påverkar villkoren för att använda enskilda standarder har deklarerat att de innehar patent för den organisation som utvecklar och förvaltar respektive standard (som exempelvis ISO och IETF) kan det inte uteslutas att det finns ytterligare patent som påverkar villkoren. Av dessa skäl är det viktigt att poängtera att innehållet på listan ska ses som en rekommendation och inte som någon form av garanti för att alla standarder som finns på listan verkligen är öppna standarder. Under inga omständigheter kan Statens inköpscentral, de enskilda forskarna samt Högskolan i Skövde hållas ansvariga för eventuella felaktigheter.

   Statens inköpscentral och Högskolan i Skövde saknar inflytande och påverkan på vilka standarder som inkluderats på listan (det vill säga det har således inte fattats något myndighetsbeslut på någon av dessa två myndigheter). Det är endast forskarna, utifrån resultatet av den analys som genomförts inom uppdragsforskningsprojektet, som avgjort huruvida en viss standard har inkluderats (eller inte inkluderas) på den lista av öppna standarder utifrån den mängd standarder som analyserats under 2015.

   Kontakt

   Professor i datavetenskap

   Publicerad: 2020-01-10
   Senast ändrad: 2020-01-10
   Sidansvarig: webmaster@his.se