Sökträffar

  Sökträffar

  Visa alla resultat för ""
  Hittar inga resultat eller sökförslag för "."

  Söktips

  • Kontrollera att orden är rättstavade
  • Försök med andra sökord eller synonymer
  • Smalna av din sökning för att få fler träffar

  Hur kan vi hjälpa dig?

  Ny student

  Kontakta oss

  Hitta medarbetare

  Sökträffar

   Sökträffar

   Visa alla resultat för ""
   Hittar inga resultat eller sökförslag för "."

   Söktips

   • Kontrollera att orden är rättstavade
   • Försök med andra sökord eller synonymer
   • Smalna av din sökning för att få fler träffar

   Hur kan vi hjälpa dig?

   Ny student

   Kontakta oss

   Hitta medarbetare

   Högskolan i Skövde, länk till startsida

   Beslutsstöd varnar vid förhöjda halter i spannmål

   Forskningsgrupp Skövde Artificial Intelligence Lab
   Forskningsmiljö Informationsteknologi

   Beslutsstöd varnar vid förhöjda halter i spannmål

   Forskningsgrupp Skövde Artificial Intelligence Lab
   Forskningsmiljö Informationsteknologi

   Kort om projektet

   Projektnamn

   Infofusion Fusarium

   Projekttid

   Januari 2018 – Juni 2020

   Finansiering och samverkan

   Europeiska jordbruksfonden genom Jordbruksverket, Sveriges lantbruksuniversitet, Agroväst Livsmedel, Dataväxt, Hushållningssällskapet Skaraborg, Lantmännen

   Uppmärksamheten kring fusariumangrepp på svenskt spannmål har under de senaste åren ökat. Angrepp kan leda till skördenedsättning, men den allvarligaste effekten är att svamparna kan bilda toxiner. I EUs lagstiftning kan man hitta gränsvärden för innehållet av fusariumtoxinerna då de är skadliga för både människor och djur. Vårt projekt syftar till att utveckla ett gårdsbaserat beslutsstöd för att bedöma risken för Fusariumangrepp och förhöjda deoxynivalenol (DON)-halter i spannmål. Det ska kunna användas av både rådgivare och lantbrukare.

   Beslutsstödet är en webb-applikation med kartfunktion och hanterar både omvärldsdata, såsom väder samt gårds- och fältspecifika data, till exempel förfrukt, sort, jordarter, satellitdata och historiska DON-data. Varje faktor i sig påverkar risken för angrepp i olika utsträckning men det är en kombination av och samverkan mellan flera olika faktorer som avgör om det blir angrepp eller förhöjning.

   Bedöma risken

   Med ovanstående data som grund ska beslutstödet predicera risken för Fusariumangrepp och förhöjda DON-halter. För att detta ska vara möjligt måste de mycket komplexa sambanden mellan inverkande faktorer modelleras utifrån tidigare data och känd domänkunskap. En central aspekt är i vilken utsträckning hänsyn ska tas till de olika faktorerna.

   Det kan handla om att studera hur mycket bättre (eller säkrare) beslutsunderlaget blir om information om till exempel såtid och textur från den egna gården tas med, jämfört med att enbart använda mer generell information som gäller för större områden. Då det handlar om många faktorer som potentiellt kan inverka på resultatet måste så kallade multivariata modeller användas, det vill säga modeller med förmåga att hantera och hitta mönster och samband i stora mängder data.

   Olika typer av multivariata modeller

   Det finns många olika typer av multivariata modeller, alla med sina specifika för- och nackdelar: hur de hanterar olika typer av data, inte minst kvantitativ respektive kvalitativa data, hur de hanterar osäkerhet i data, hur precisa de är i sina prediktioner, hur de hanterar tillkomsten av ny data/domänkunskap, hur lättförståeliga de är med mera. Projektet möter utmaningen genom att ta fram den modell, eller kombination av modeller, som är optimal för det tänkta beslutsstödet.

   Verktyget ska kunna användas av rådgivare och lantbrukare som utgångspunkt för ordinarie rådgivning, där till exempel fältobservationer och praktiska hänsyn kompletterar beslutsstödet. Men även inom spannmålshandeln, där en mer generell version gällande för ett större geografiskt område är mer intressant. Det utvecklade verktyget ska även kunna utgöra en plattform för framtida liknande verktyg inom växtskyddsområdet.

   Projektledare

   Bitr. professor i informationsteknologi

   Foto av Maria Riveiro

   Maria Riveiro

   Institutionen för informationsteknologi

   Medverkande forskare

   Foto av Maria Riveiro
   Maria Riveiro
   Bitr. professor i informationsteknologi
   Niclas Ståhl
   Doktorand i informationsteknologi
   Elio Ventocilla
   Doktorand
   Publicerad: 2020-01-24
   Senast ändrad: 2020-01-24
   Sidansvarig: webmaster@his.se