Sökträffar

  Sökträffar

  Visa alla resultat för ""
  Hittar inga resultat eller sökförslag för "."

  Söktips

  • Kontrollera att orden är rättstavade
  • Försök med andra sökord eller synonymer
  • Smalna av din sökning för att få fler träffar

  Hur kan vi hjälpa dig?

  Ny student

  Kontakta oss

  Hitta medarbetare

  Sökträffar

   Sökträffar

   Visa alla resultat för ""
   Hittar inga resultat eller sökförslag för "."

   Söktips

   • Kontrollera att orden är rättstavade
   • Försök med andra sökord eller synonymer
   • Smalna av din sökning för att få fler träffar

   Hur kan vi hjälpa dig?

   Ny student

   Kontakta oss

   Hitta medarbetare

   Högskolan i Skövde, länk till startsida

   Nätverk, smittspridning och djurhälsa

   Forskningsgrupp Ekologisk modellering
   Forskningsmiljö Systembiologi

   Nätverk, smittspridning och djurhälsa

   Forskningsgrupp Ekologisk modellering
   Forskningsmiljö Systembiologi

   Kort om projektet

   Projektnamn

   Nätverk, smittspridning och djurhälsa

   Projekttid

   Maj 2015 – December 2015

   Finansiering och samverkan

   Har erhållit finansiering från Krisberedskapsmyndigheten, Djurskyddsmyndigheten, Jordbruksverket, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Samt av FORMAS och DHS (US Department of Homeland Security)

   Tänk dig att en smittsam djursjukdom bryter ut. Tänk dig att de som ska bekämpa sjukdomen kan resa framåt i tiden. Tänk dig att de gör det med hjälp av en simuleringsmodell som visar hur smittan kommer att sprida sig vidare.

   År 2001 inträffade en av de största epidemierna av mul- och klövsjuka i modern tid. Utbrott av sjukdomen upptäcktes på gårdar i Storbritannien, Irland, Nordirland, Nederländerna och Frankrike. Men det var i främst i Storbritannien som sjukdomen fick fäste. Det här triggade igång en intensiv forskning kring smittspridningsnätverk inom veterinärmedicinen. Min forskning är en del av denna inriktning.

   Med hjälp av teoretiska metoder inom nätverksanalys och modellering vill vi kunna ta reda på hur en smitta kan sprida sig i ett gårdslandskap. Hur snabbt det går och om det finns det vissa kontaktstrukturer som påverkar smittförloppet mer. Finns det regioner som är mer hotade. Hur fungerar olika typer av åtgärder akuta och förebyggande? Så här långt har jag varit med och utvecklat olika metoder för att analysera data från databaser på djurtransporter, analyserat djurtransportnätverk och utvecklat metoder för att modellera olika typer av nätverk och analyserat betydelsen av olika nätverksmått.

   Slutsatserna är att det är mycket viktigt vid riskanalyser av smittspridning att ha uppdaterade databaser för exempelvis djurtransporter då det hela tiden är en föränderlig dynamik på marknaden. Det är också viktigt att, för den interna dynamiken i landet, titta på just landets struktur och produktionstyper. Smittan kan spridas mycket olika beroende på produktionstyp eller hur kontaktstrukturen ser ut. Simuleringar baserade på gamla data eller på andra länders dynamik kan bli mycket missvisande. För att förutsäga hur smitta sprids i ett kontaktnätverk fungerar enklare enskilda nätverksmått dåligt. Fortsatta studier bör fokusera på mer komplicerade mått där till exempel länkar är viktade och kombinationer av mått.

   Viktigt är också att fokus bör ligga på sannolikheten för var smitta kommer in i ett kontaktnätverk därför att det har stor betydelse för smittans omedelbara spridning och vad som sker strax innan man kanske upptäcker sjukdomssymptom och börjar sätta in åtgärder som påverkar nätverkets struktur.

   Projektledare

   Bitr. professor/Prodekan

   Medverkande forskare

   Publicerad: 2020-05-29
   Senast ändrad: 2020-05-29
   Sidansvarig: webmaster@his.se