Storrödingen i Vättern

I detta forskningsprojekt studeras olika föreslagna orsaker till minskningen av Vätternrödingen genom en kombination av fältexperiment, analys av historiska data och modellanalyser. Den erhållna kunskapen kan ge insikter i hur förvaltningen av Vätterns unika storröding eventuellt behöver förändras för att underlätta en återhämtning av beståndet.

I Vättern och ytterligare några sjöar i södra Sverige (bl.a. Sommen, Ören och Mycklaflon) finns en storvuxen art av röding, kallad storröding (Salvelinus umbla). Denna art blir mycket större (upp till 11 kg, 85 cm) än den kanske mer välkända fjällrödingen. Storrödingen är idag klassad som akut hotad och även om populationen i Vättern fortfarande är den största och viktigaste i Sverige, har beståndet minskat dramatiskt sedan 50-talet då fisket tog ut årliga rekordfångster på upp till 70 ton.

Många orsaker till minskningen av beståndet har framförts, däribland överfiske, konkurrens från inplanterade arter som lax och signalkräfta), miljögifter, minskad näringstillförsel samt klimatförändringar. I detta forskningsprojekt studeras olika föreslagna orsaker till minskningen av Vätternrödingen genom en kombination av fältexperiment, analys av historiska data och modellanalyser.

Den erhållna kunskapen kan ge insikter i hur förvaltningen av Vätterns unika storröding eventuellt behöver förändras för att underlätta en återhämtning av beståndet.

Storröding

Projektledare

Tomas Jonsson
Lektor och docent vid Högskolan i Skövde och forskare vid institutionen för ekologi, SLU i Uppsala
tomas.jonsson@his.se
Telefon: 0500-448636

Projektet i korthet

Projektets fullständiga namn:
Orsaker till minskningen av Vätterns unika bestånd av storröding

Projekttid:
2008-2015

Finansieras av:
Har erhållit delfinansiering av Formas.

Andra partners:
Institutionen för akvatiska resurser och institutionen för ekologi vid SLU.

Medverkande forskare

Dr. Malin Setzer (Fiskerikonsulent, Fiskeenheten, Naturavdelningen, Länsstyrelsen i Jönköpings län)

Dr. Alfred Sandström (Forskare, institutionen för akvatiska resurser, SLU, Sötvattenslaboratoriet, Drottningholm)

Dr. Johnny Norrgård (Fiskerikonsulent, Fortum)

Professor John G. Pope (NRC, England)