Sökträffar

  Sökträffar

  Visa alla resultat för ""
  Hittar inga resultat eller sökförslag för "."

  Söktips

  • Kontrollera att orden är rättstavade
  • Försök med andra sökord eller synonymer
  • Smalna av din sökning för att få fler träffar

  Hur kan vi hjälpa dig?

  Ny student

  Kontakta oss

  Hitta medarbetare

  Sökträffar

   Sökträffar

   Visa alla resultat för ""
   Hittar inga resultat eller sökförslag för "."

   Söktips

   • Kontrollera att orden är rättstavade
   • Försök med andra sökord eller synonymer
   • Smalna av din sökning för att få fler träffar

   Hur kan vi hjälpa dig?

   Ny student

   Kontakta oss

   Hitta medarbetare

   Högskolan i Skövde, länk till startsida

   Texten är äldre än sex månader.

   Högskolans forskare inventerar invasiva arter i Vänern

   Publicerad 21 januari 2021

   Forskare från Högskolan i Skövde har fått i uppdrag att genomföra en förstudie för att inventera invasiva främmande arter av kräftdjur i Vänern. - Det betyder mycket att vi kan vara med och bidra med våra kunskaper. Det är viktigt att hitta bra metoder för att kunna upptäcka främmande invasiva arter så tidigt som möjligt, säger Sonja Leidenberger, lektor i biovetenskap på Högskolan i Skövde och projektledare.

   Invasiva främmande arter är ett problem världen över och kan få stora negativa effekter. De kan sprida smittor och konkurrera ut inhemska arter. Vanliga främmande växter och djur i våra sjöar i dag är exempelvis sjögull och signalkräfta, arter som naturligt inte hör hemma i våra svenska vatten. Nu ska forskare från Högskolan i Skövde, på uppdrag av Vänerns vattenvårdsförbund och länsstyrelserna i Västra Götaland och Värmland, genomföra en förstudie inför en inventering av invasiva arter.

   –  Vi kommer i första läget koncentrera oss på Vänerns största hamnar eftersom det är där vi bedömer att risken är störst. Främmande arter kan komma in via sjöfartens barlastvatten och sen sprida sig vidare, förklarar Sonja Leidenberger

   Inledningsvis kommer forskarna att undersöka tänkbara platser för inventering och titta på olika fångstmetoder. Därefter ska både metoderna och platserna utvärderas inför fortsatt fältarbete.

   – Det finns ett stort intresse i hela landet för att hitta bra metoder att upptäcka invasiva arter. Kan man agera snabbt innan arterna etableras, kan de elimineras. Vi kommer nu främst att leta efter olika kräftdjur och vi vet att man tidigare har hittat exemplar av ullhandskrabba i Vänern. Vi får se om vi även hittar andra arter som taggkindskräfta, marmorkräfta eller andra organismgrupper så som smörbult som står på Havs- och Vattenmyndighetens fokuslista

   En stor del av det inledande arbetet är att intervjua både yrkesfiskare och sportfiskare om deras fångster och iakttagelser.

   Påverkar biologisk mångfald

   Genom projektet vill uppdragsgivarna se hur utbrett problemet är i Sveriges största sjö. Invasiva främmande arter kan på sikt minska den biologiska mångfalden och därför är det viktigt att de upptäcks så fort som möjligt. Redan nu finns kännedom om några invasiva arter i Vänern, signalkräfta är en av dem.

   – Men Vänern har ändå varit ganska förskonad jämfört med många andra sjöar, konstaterar Sara Peilot, ekolog och verksamhetsledare på Vänerns vattenvårdsförbund som jobbar med miljöövervakning på Länsstyrelsen.

   Hon har efter studierna på Högskolan i Skövde arbetat med miljöövervakning på Länsstyrelsen och berättar att exempelvis Mälaren och Rinnen har stora problem med sjögull. I många fall tror Sara Peilot att det också kan det bero på okunskap att främmande arter sprids och hon vill öka medvetenheten kring det.

   – Man tar med sig en hink med agn från en sjö till en annan och utan att tänka på det så har man även flyttat med sig små larver och kräftdjur. Samma sak om man slänger trädgårdsavfall i naturen då kan vissa icke inhemska arter spridas.

   Förstudien klar under hösten

   I höst ska förstudien från Högskolan i Skövde vara klar. Den ska ligga till grund för fortsatt inventeringsarbete. Under 2022 läggs ett större fokus på fältarbete. Fällor ska placeras ut i några av Vänerns hamnar samt i andra lämpliga områden som framkommit genom förstudien.

   Projektet ska pågå fram till 2022 och finansieras främst genom LOVA-bidrag, Lokala vattenvårdsprojekt, LOVA, från Havs- och vattenmyndigheten.

   Här kan du läsa mer om forskningsprojektet

   Kontakt

   Lektor i biovetenskap

   Publicerad: 2021-01-21
   Senast ändrad: 2021-01-21
   Sidansvarig: webmaster@his.se