Sökträffar

  Sökträffar

  Visa alla resultat för ""
  Hittar inga resultat eller sökförslag för "."

  Söktips

  • Kontrollera att orden är rättstavade
  • Försök med andra sökord eller synonymer
  • Smalna av din sökning för att få fler träffar

  Hur kan vi hjälpa dig?

  Ny student

  Kontakta oss

  Hitta medarbetare

  Sökträffar

   Sökträffar

   Visa alla resultat för ""
   Hittar inga resultat eller sökförslag för "."

   Söktips

   • Kontrollera att orden är rättstavade
   • Försök med andra sökord eller synonymer
   • Smalna av din sökning för att få fler träffar

   Hur kan vi hjälpa dig?

   Ny student

   Kontakta oss

   Hitta medarbetare

   Högskolan i Skövde, länk till startsida

   Ett smartare samhälle genom analys av Big Data

   Forskningsgrupp Skövde Artificial Intelligence Lab
   Forskningsmiljö Informationsteknologi

   Ett smartare samhälle genom analys av Big Data

   Forskningsgrupp Skövde Artificial Intelligence Lab
   Forskningsmiljö Informationsteknologi

   Kort om projektet

   Projektnamn

   BIDAF Storskalig Dataanalys för Framtidens Samhälle

   Projekttid

   Januari 2015 – Januari 2020

   Finansiering och samverkan

   KK-stiftelsen, RISE SICS, Högskolan i Halmstad

   En av de mest dramatiska och viktigaste utvecklingarna inom IT och i samhället i stort idag är den aldrig tidigare skådade tillväxten av data som är resultatet av ny teknik, nya användarbeteenden och nya affärsmodeller. Det mesta av denna är Big Data, det vill säga data som kännetecknas av stora volymer, hög hastighet, stor variation och osäker trovärdighet. Dessa egenskaper utgör betydande utmaningar när det gäller insamling, hantering och bearbetning av data.

   Det finns en enorm kommersiell, samhällelig och miljömässig potential i att utnyttja all denna information, och förmågan att använda sig av Big Data anses bli en av de viktigaste konkurrensfördelarna under de närmaste åren. Även om kapaciteten att lagra, distribuera och söka i stora datamängder finns idag är detta inte tillräckligt för att realisera den fulla potentialen hos Big Data. Det verkliga värdet ligger i den kunskap som finns gömd i dessa data och att utvinna detta värde är målet för Big Data Analytics.

   Skapa en stark distribuerad forskningsmiljö

   Det övergripande syftet med BIDAF är att skapa en stark distribuerad forskningsmiljö kring Big Data Analytics. De vetenskapliga målen handlar om hur avancerade maskininlärningstekniker kan användas för att göra realtidsanalyser på osäker data av stor volym och hastighet, för att på detta sätt infria löftena om hur Big Data kan bidra till att skapa nya värden för individer, organisationer och samhälle.

   BIDAF adresserar följande utmaningar:

   • utvecklingen av en beräkningsplattform som lämpar sig för maskininlärning av stora mängder strömmande och distribuerad data,
   • utvecklingen av nya maskininlärningsalgoritmer som hanterar både möjligheter och utmaningar när det gäller Big Data Analytics, samt
   • framtagandet av en metodik och analysfunktionalitet på hög abstraktionsnivå som gör det lättare att utvinna värden ur data.

   BIDAF-konsortiet består av väletablerade grupper i det internationella forskarsamhället med kompletterande bakgrunder och forskningsfokus och som tillsammans har förmågan att kunna hantera viktiga utmaningar inom Big Data Analytics.

   Högnivåfunktionalitet och analys

   Forskargruppen vid Högskolan i Skövde är ansvarig för arbetspaketet Högnivåfunktionalitet och analys. Det övergripande syftet med denna forskning är att ta fram metoder och tekniker som ökar nyttan av och användbarheten hos Big Data Analytics. Forskarna kommer att bidra med:

   • ny kunskap om hur olika användare löser dagens analysproblem och vad som krävs av morgondagens analys av Big Data,
   • nya visualiseringstekniker för Big Data Analytics,
   • tillämpningar där analytiker och algoritmer samsas på ett integrerat sätt, i en kontinuerlig loop av samordnat problemlösande, samt
   • ett användarvänligt ramverk för Big Data Analytics som möjliggör för fler användare att få ut mer värdefull kunskap från Big Data.

   Projektledare

   Bitr. professor i datavetenskap

   Medverkande forskare

   Elio Ventocilla
   Doktorand
   Foto av Maria Riveiro
   Maria Riveiro
   Bitr. professor i informationsteknologi

   Finansiering och samverkan

   KK-stiftelsen
   Publicerad: 2020-02-02
   Senast ändrad: 2020-02-02
   Sidansvarig: webmaster@his.se