Sökträffar

  Sökträffar

  Visa alla resultat för ""
  Hittar inga resultat eller sökförslag för "."

  Söktips

  • Kontrollera att orden är rättstavade
  • Försök med andra sökord eller synonymer
  • Smalna av din sökning för att få fler träffar

  Hur kan vi hjälpa dig?

  Ny student

  Kontakta oss

  Hitta medarbetare

  Sökträffar

   Sökträffar

   Visa alla resultat för ""
   Hittar inga resultat eller sökförslag för "."

   Söktips

   • Kontrollera att orden är rättstavade
   • Försök med andra sökord eller synonymer
   • Smalna av din sökning för att få fler träffar

   Hur kan vi hjälpa dig?

   Ny student

   Kontakta oss

   Hitta medarbetare

   Högskolan i Skövde, länk till startsida

   Texten är äldre än sex månader.

   Verktyg för att rädda biologisk mångfald

   Publicerad 11 maj 2022

   Forskare vid Högskolan i Skövde har tagit fram en indikator som visar hur bra ett landskap är på att stödja och stärka biologisk mångfald. Indikatorn ger planerare, markägare, naturvårdare med flera ett beslutsstöd för bästa användning av mark och de naturmiljöer som finns i ett landskap.

   Hösten 2019, studerande högskolan i Skövde. Kursen Biologiska indikatorer och naturvärdesbedömningar. Claesborgs ängar.

   Biologisk mångfald, en väv av gener, arter och ekosystem som är central för vår överlevnad genom så kallade ekosystemtjänster. Kolinbindning som bromsar global uppvärmning, vattenrening som ger oss rent dricksvatten och pollinering som ger oss möjlighet att producera mat är några exempel. Den biologiska mångfalden är dock svårt prövad av oss människor. Den är på väg att utarmas, inte bara globalt. Den minskar även i Sverige.

   Ska hejda förlusten av biologisk mångfald

   För att hejda förlusten av biologisk mångfald och vända utvecklingen krävs forskning och kunskap men också praktiska verktyg. Verktyg som kan hjälpa planerare, markägare, naturvårdare med flera att ta beslut över hur våra marker ska användas på ett hållbart sätt.

   Sofia Berg är adjungerad lektor vid Högskolan i Skövde och miljökonsult på EnviroPlanning AB. Tillsammans med Annie Jonsson, biträdande professor vid institutionen för biovetenskap vid Högskolan i Skövde, utvecklar hon ett sådant verktyg.

   – Det är tydligt att det finns ett stort behov av verktyg som hjälper olika näringar att greppa hela landskapet och se hur det påverkas i samband med fysisk planering. Det kan till exempel gälla detaljplaner, vindkraftsetablering eller olika exploateringsprojekt men det är också användbart i samband med reservatsbildningar, säger Sofia Berg.

   Ger svar på viktiga frågor

   Verktyget baseras på en matematisk algoritm och kallas för Biotope Biodiversity Capacity Indicator eller biologisk mångfaldsindikator på svenska. Den använder sig av geografiska indata från samverkanspartners och andra databaser som Nationella Marktäckedata. Den geografiska datan innehåller information om de olika naturtypsmarkernas storlekar och positioner i landskapet, deras kvalitet och utöver den används data från ekologisk expertis om arters förmåga att överleva och sprida sig.

   Ut ur verktyget kommer ett värde som talar om hur bra landskapet är på att stödja och stärka biologisk mångfald. Genom ytterligare analyser i verktyget kan användaren också se hur olika planerade förändringar skulle påverka landskapets förmåga att stödja biologisk mångfald. Annie Jonsson berättar att verktyget ger svar på en rad viktiga frågor.

   – Det handlar om vilka marker på landskapsnivå som bidrar mest till biologisk mångfald, vilka de viktigaste områdena för att upprätthålla arternas spridning är, vilka områden som är lämpligast för restaurationsåtgärder och hur landskapets totala förmåga att stödja den biologiska mångfalden påverkas om förändringar av markanvändningen sker.

   Testat av Länsstyrelsen i Västra Götaland

   Verktyget är efterfrågat av myndigheter, kommuner och olika företag som skogsbolag och elnätsföretag. Fastän det inte är färdigutvecklat är intresset stort. En myndighet som testat verktyget är Länsstyrelsen. Henrik Roos är biolog på Länsstyrelsen i Västra Götaland. De har testat hur ett tänkt restaureringsprojekt i Valleområdet skulle kunna påverka den biologiska mångfalden.

   – Den biologiska mångfaldsindikatorn är ett konkret exempel på hur vi har kunnat tillämpa forskning. Vi har identifierat ytor lämpliga för att restaurera tillbaka till öppna, trädbärande gräsmarker och direkt kunnat se med hjälp av indikatorn vilket resultat vi skulle få, säger Henrik Roos.

   Samverkan ger bättre verktyg

   Näst på tur att få tycka till om verktyget står samhällsplanerare från Götene, Lidköping och Mariestads kommuner som kommer delta i en workshop som syftar till att öka både forskarnas och planerarnas förståelse för hur verktyget kan utvecklas och användas för att möjliggöra effektiv tillämpning. Annie Jonsson menar att samverkan är en nyckel för att få till ett bra verktyg då det ger tillgång till specifika data för olika fallstudier att testa och applicera verktyget på.

   – Vi har kunnat presentera och diskutera resultaten direkt med användarna och fått input och förståelse för hur vi ska jobba vidare, hur vi ska förklara verktyget och visualisera resultaten. Det leder till att vår forskning snabbare kommer till användning.

   Projektet har finansierats av naturvårdsverket.

   Film om biologisk mångfaldsindikator

   Kontakt

   Bitr. professor/Prodekan

   Adjungerad lektor

   Publicerad: 2022-05-11
   Senast ändrad: 2022-05-11
   Sidansvarig: webmaster@his.se