Adrian Sánchez de Ocãna Torroba

Forskningsassistent

Institutionen för ingenjörsvetenskap

Kontaktuppgifter

  • Rum
  • PA220K