Christian Jansson

Lektor i företagsekonomi

Institutionen för handel och företagande

Kontaktuppgifter

  • Rum
  • E333

Forskningsintresse

I centrum för mitt forskningsintresse står Företagsanalys som integrerar merparten av Företagsekonomiämnets olika delar. Min avhandling handlade om vad som skapar långsiktig lönsamhet/tillväxt i företag och under två års tid studerade jag tillverkningsindustrin i Alingsås. Den teoretiska utgångspunkten för avhandlingen var resursbaserad teori (som syftar just till att förstå vad som skapar långsiktig lönsamhet/tillväxt i företag). Efter avhandlingsarbetet har jag inom forskargruppen Strategiska Entreprenörskap fortsatt att forska kring de teoretiska drivkrafterna inom resursbaserad teori.

Under hösten 2015 arbetade jag med en förstudie benämnd "Revitalisering i Skaraborg". Denna förstudie syftade till att kartlägga alla små- och medelstora företag i Skara kommun som genomgått en revitaliseringsprocess d.v.s. återigen börjat växa efter en tid av stagnation. Syftet var att inleda en kartläggning av vilka faktorer som är viktiga för att företag ska revitaliseras.

 

Publikationer