Dip Raj Thapa

Dip Raj Thapa

Doktorand i omvårdnad

Institutionen för hälsa och lärande

Kontaktuppgifter

  • Rum
  • G1611

Dip Raj Thapa är Legitimerad sjuksköterska och distriktssköterska. Han har arbetat inom somatisk och psykiatrisk avdelning som sjuksköterska samt har arbetat som distriktsköterska inom kommunal hemsjukvård. Sedan 2016 doktorerar Dip vid hälsohögskolan i Jönköping University i ämnet hälsa och vårdvetenskap. Dip är anställd av Högskolan i Skövde och arbetar 20 % som undervisande lärare och 80 % som forskarstuderande.

Undervisning

Dip undervisar mest inom sjuksköterskeprogrammet.

Forskning

Dips forskning berör hälsa och hälsofrämjande faktorer i arbetslivet. Dips avhandling har preliminär titeln" A salutogenic and multidisciplinary approach to work-related health and stress among women and nurses in different cultural settings".

Dip tillhör forskningsgruppen WOMFAM, kvinna, barn, familj.

Dip Raj Thapa