Elisabeth Hertfelt Wahn

Elisabeth Hertfelt Wahn

Bitr. professor i omvårdnad

Institutionen för hälsovetenskaper

Kontaktuppgifter

  • Rum
  • G1613

Biträdande professor - omvårdnad

Undervisningsområden

Årskurs 1 Sjuksköterskeprogrammet

Reproduktiv perinatal och sexuell hälsa (området för mänsklig reproduktion i ett livscykelperspektiv) - Undervisar i samtliga kurser som ingår i Barnmorskeprogrammet

Omvårdnad - Teori och metod kurser, Examensarbete i Omvårdnad

Forskning

Forskningsprojekt:

1. Stöd kring barnafödande
2. Ungdomars sexuella hälsa

Forskningsnätverk:

1. The qualitative research network, Childbearing in the Nordic countries
2. The research network: Reproduction growth and development, Parent - infant interaction and breastfeeding (PIIB)
3. Catholic University of Milan, Italy

CV

Examina:

Doktorsexamen Medicinsk Vetenskap, 2007
Filosofie mag. Vårdpedagogik, 1999
Filosofie mag. Vårdvetenskap, 1998
Filosofie kand. Vårdpedagogik, 1995
Lärarexamen, 1986
Barnmorskeexamen, 1977
Sjuksköterskeexamen, 1973 

Publikationer

Elisabeth Hertfelt Wahn