Ingela Agorelius

Ingela Agorelius

Ekonom

Ekonomiavdelningen

Kontaktuppgifter

  • Rum
  • D351

Ingela arbetar med upphandling av varor och tjänster samt även viss löpande redovisning. Hon är också projektledare för att införa elektroniska beställningar. Tag kontakt med Ingela om du har frågor inom upphandling eller gällande införandet av elektroniska beställningar.

Ingela Agorelius