Ingela Gyllspång

Ingela Gyllspång

Adjunkt i pedagogik

Institutionen för hälsa och lärande

Kontaktuppgifter

  • Rum
  • G2704

CV

Mitt intresseområde handlar om yrkesutbildning och allmänpedagogik både akademisk och i andra sammanhang. Detta inkluderar områden som teoretisk och praktisk didaktik, informell och icke informell utvecklingsinlärning för både unga och vuxna.

Jag har en hushållslärarexamen med inriktning mot näringslära och stor erfarenhet av att undervisa på olika utbildningsnivåer. Förutom magisterexamen i pedagogik har jag en kandidatexamen I miljövård. Dessutom har jag flera kurser i näringslära bl.a. "Nutrition for low income countries" och kurser I näringslära med focus på produktionsteknik på universitetsnivå.

Min bakgrund och erfarenheter av att arbeta som yrkeslärare på gymnasienivå har get mig en god grund att undervisa speciellt på yrkeslärarprogrammet men också i kurser inom hälsa och näringslära.

Jag har ett speciellt intresse för mångkulturella frågor som involverar identitetsbildande och medverkan i olika kulturella sammanhang och situationer i Sverige. Jag har också en mycket god kunskap och erfarenhet av Tanzania eftersom jag har besökt och bott i landet under längre perioder både som biståndsarbetare och som privatperson.

Ingela Gyllspång