Jan Sedenka

Jan Sedenka

Adjunkt i företagsekonomi

Institutionen för handel och företagande

Kontaktuppgifter

  • Rum
  • E314
Jan Sedenka