Kristina Ek

Bitr. avd chef/Bitr. professor

Institutionen för hälsovetenskaper

Kontaktuppgifter

  • Rum
  • G3513

Kristina Ek:s huvudsakliga forskningsområde fokuserar på vård i livets slut. Ett projekt handlar om munhälsa hos palliativa patienter i kommunal vård, där syftet är att öka andelen patienter som får sin munhälsa bedömd i livets slutskede. Kristina är också involverad i ett projekt där sjuksköterskestudenters attityder till döende och död studeras. Ett annat intresseområde i forskningen är hur patienter som lever med kronisk sjukdom och deras näståendes upplever att sjukdomen påverkar det dagliga livet. 

Scientific publications

Bergh, I., Ek, K. & Mårtensson, L. (2012). Midwifery’s student’s attributes different qualitative meanings to”hurt”, ”ache” and ”pain”: A cross-sectional survey. Women and Birth

Henoch, I., Browall, M., Melin-johansson, C., Danielson, E., Udo, C., Johansson Sundler, A., Björk, M., Ek, K., Hammarlund., Bergh, I. & Strang S (2012).  The Swedish version of the Frommelt attitude towards care of the dying scale: Aspects of validity and factors influencing nurses and nursing student’s attitudes. Cancer Nursing 25

Ek, K & Ternestedt B-M (2008). To live with chronic obstructive pulmonary disease at the end of life; a phenomenological study. Journal of Advanced Nursing 62 (4), 470-478.

Ek, K., Sahlberg-Blom, E., Andershed, B. & Ternestedt, B-M (2010). Struggling to retain living space: patient’s stories about living with advanced chronic obstructive pulmonary disease.  Journal of Advanced Nursing. 67 (7), 1480-1490.

Ek, K., Ternesedt, B-M., Andershed, B. & Sahlberg-Blom, E (2011). Shifting liferythms: couples’ stories about living together when one partner has advanced chronic obstructive pulmonary disease. Journal of Palliative Care, 27 (3), 189-197.

Thesis

Ek, Kristina (2010). Att leva med mycket svår kronisk obstruktiv lungsjukdom – ett liv i slowmotion. Akademisk avhandling.  Örebro Universitet.

Presentations

2005-08-11 International Human Science Research Conference (I.H.S.R.C.) Bournemouth University, England. Presentation av eget vetenskapligt arbete. “To live with chronic obstructive pulmonary disease in end of life”.

2009-06-28 The International Council of Nurses (ICN) Durban, Sydafrika. Presentation av poster “To live with chronic obstructive pulmonary disease in end of life”.

2010-04-13 1:a Nationella Konferensen i Palliativ Vård. Stockholm. Presentation av eget vetenskapligt arbete “Sträva för att upprätthålla livsrummet: att leva med mycket svår kronisk obstruktiv lungsjukdom och vara ensamboende”.

2007-2010 återkommande föredrag om egen forskning: Att leva med kol. Hjälp och stöd vid livets slut. Avancerad sjukvård i hemmet utifrån den palliativa vårdens filosofi och förhållningssätt. Ersta Sköndal Högskola, Stockholm

2008-11-06 Föredrag om egen forskning: Att leva med kol. Hjälp och stöd vid livets slut. Utbildningsdag i palliativ vård. Vara Konserthus, Vara.

2011-04-14 Föreläsning: Hjälp och stöd vid livets slut för personer med mycket svår kronisk obstruktiv lungsjukdom. Kurs på avancerad nivå i palliativ vård. Hälsoakademin, Örebro universitet.

2011-09-08 Föredrag om egen forskning Att leva med kol - hjälp och stöd vid livets slut Konferens Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund, Stockholm.

Publikationer