Lena Mårtensson

Prorektor/Professor omvårdnad

Rektorsfunktionen

Kontaktuppgifter

  • Rum
  • Kanslihus 211

ResearcherID: D-2310-2013
ORCID: 0000-0002-0079-3966

CV

Examina

Doktorsexamen i medicinsk vetenskap, 2006
Licentiatexamen i medicinsk vetenskap, 2003
Filosofie magisterexamen i vårdpedagogik, 1997
Filosofie kandidatexamen i vårdpedagogik, 1995
Lärarexamen, 1995
Barnmorskeexamen, 1986
Sjuksköterskeexamen, 1980

Forskning

Smärtlindring i samband med förlossning

Mitt forskningsområde är smärtlindring i samband med förlossning. När man behandlar den födande kvinnan måste man vara medveten om att den behandlingen också kan påverka barnet såväl innan som efter födelsen. Det är därför av stor vikt att utvärdera och utveckla de smärtlindringsmetoder som används i svensk förlossningsvård för att minimera de eventuella negativa sidoeffekter smärtlindringen kan ge. Detta måste dock balanseras gentemot bibehållandet av en så kraftig smärtlindringseffekt som möjligt.

I min avhandling, som presenterades i september 2006, har fokus varit att närmare utveckla och utvärdera injektioner med sterilt vatten samt akupunktur som smärtlindring i samband med förlossning. Framtida studier avser att undersöka om och hur det är möjligt att ytterligare förbättra effekten av dessa metoder.

Läs mer om denna forskning

Publikationer