Mikael Wickelgren

Mikael Wickelgren

Prefekt/Lektor i företagsekon.

Institutionen för handel och företagande

Kontaktuppgifter

  • Rum
  • E316

Publikationer

Mikael Wickelgren