Rose-Mharie Åhlfeldt

Rose-Mharie Åhlfeldt

Bitr. prefekt/Bitr. professor

Institutionen för informationsteknologi

Kontaktuppgifter

  • Rum
  • PA410H

Ärenden

Forskningsprojekt

INSIDE - Information Security and Healthcare Informatics
DOME - Deployment of online medical records and e-health services
VFI - Vårdens framtida informationssystem
Vita Nova Hemma
Vita Nova

Nätverk

SIG security - styrelseledamot
SIS TK318 - representant för Högskolan Skövde
SPCD - Skaraborg Primary Care Database
SWITS - Swedish IT Security Network
Forskningsnätverk inom E-hälsa

Uppdrag

Informationssäkerhetsexpert SWEDAC
Uppdragsutbildning Vårdinformatik för medicinsk sekreterare
Uppdragsutbildning Ledningsystem för informationssäkerhet - Västra Götalansregionen

Doktorsavhandling

Information Security in Distributed Healthcare - Exploring the Needs for Achieving Patient Safety and Patient Privacy

Aktuella kurser

Informationssäkerhet - Riskhantering 7,5 hp
Informationssäkerhet - Introduktion 7,5 hp
Informationssäkerhet - Nätverkssäkerhet 7,5 hp
Hälsoinformatik - Introduktion 7,5 hp

Publikationer

Rose-Mharie Åhlfeldt

Sociala kanaler