Torbjörn Svensson

Torbjörn Svensson

Adjunkt i MEB

Institutionen för informationsteknologi

Kontaktuppgifter

  • Rum
  • PA420E

Om Torbjörn

Torbjörn Svensson är forskarstuderande inom informationsteknologi vid Högskolan i Skövde och medlem i forskningsgruppen MTEC (Media, Technology and Culture). Doktorandstudierna äger rum inom projektet Level Up som fokuserar på användandet av spelteknologi, speldesign och spelifiering för att öka ungas (16-39 år) konsumtion och återdistribution av nyheter.

Torbjörn arbetar till viss del fortfarande inom ämnet Medier, Estetik och Berättande inom programmen för Datasplesutveckling. Han var fram till december 2015 programansvarig för Dataspelsutveckling Game Writing tillsammans med Marcus Toftedahl. 

Tidigare har Torbjörn varit programansvarig för Mediestudier med teori och produktion samt Dokumentär medieproduktion.

 

Forskningsintresse / forskning

Projekt 

Projektledare och lead designer för iPad-spelet Elins Mysterium under våren 2013. Spelet är en testplattform för att undersöka förmedling av kunskap via digitala spel. Kan man som ung (8-12 år) förstå stadens framväxt och kulturmiljö genom att delta i ett platsbaserat spel? Spelet går ut på att en grupp hjälper spelets huvudperson, Elin 13 år, att tolka ledtrådar och genomföra uppdrag på 5 olika plaster i centrala Skövde. 

 

Publikationer / konferensbidrag / presentationer

2018

Publikation i procedings för ICIDS2018
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-04028-4_40
Svensson, T., L. Holloway-Attaway, and E. Beroldy. Leaving the Small Screen: Telling News Stories in a VR Simulation of an AR News Service. in International Conference on Interactive Digital Storytelling. 2018. Springer.

Demo av VR simulering av AR nyhetstjänst, ICIDS2018 Dublin, 6/12 2018
Jag visade och lät ICIDS besökare testa min simuerling av AR nyhetstjänst som jag med hjälp av Etienne Beroldy iordningställde över sommaren 2018. För detaljer se konferensartikel ovan eller kontakta mig på torbjorn.svensson@his.se för att få en .pdf fil av poostern jag visade vid demo-sessionen.

Avhandlingsförslag  - 50% seminarium
Den 28 maj hölls det obligatosriska avhandlingsförslagsseminariet. Extern diskussionspartner var Rebecca Rouse, RPI, USA. Texten, som är ett utkast till den kommande monografin, finns att hämta från Diva på följande http://his.diva-portal.org/smash/get/diva2:1254021/FULLTEXT01.pdf

 

2017

Presentation vid ”doctoral consortium” ICIDS2017,
Jag presenterade tankar om hur interaktion med lokala digitala nyheter kan utformas genom att ta hänsyn till de psykologiska behov som beskrivs av Self Determination Theory. Ledare för DC var Nuno Correia (Universidade Nova de Lisboa, Portugal) och Nuno Nunes (Instituto Superior Técnico, Portugal). 

Publikation i proceedings for ICIDS2017
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-71027-3_49

Svensson T. (2017) User and Player Engagement in Local News and/as Interactive Narratives. In: Nunes N., Oakley I., Nisi V. (eds) Interactive Storytelling. ICIDS 2017. Lecture Notes in Computer Science, vol 10690. Springer, Cham

Presentation vid “doctoral consortium”  DiGRA2017, Melbourne Australien
Presenterade tankar om att använda Self Determination Theory vid donktorandseminarium den 3 juli på DiGRA 2017 konferensen i Melbourne. Seminarieledare var  Dr Steven Conway, Swinburne University Melbourne  och jag fick även återkoppling från Dr Shouvik Mukherjee,  University of Kolkata.

Seminariepresentation vid Digital Media Europe konferensen 25 april i Köpenhamn
På Wan-Ifra konferensen Digital Media Europe hölls den 25 april 2017 ett seminarium med titeln ”Look to the nordics” arrangerat av GAMI (Global Alliance for Media Innovation). Jag och Johan Hoffman frpån GSP  presenterade respektive delar av Level Up projektet för ca 50 åhörare. Diskussionerna efter vår och de övriga 4 presentationerna kom att handla en hel del om mediehusens något konservativa inställning till innovation och utveckling där man sällan vågar vara helt nytänkande (det man på engelska kallar disruptive innovation) utan hellre gör små förändringar, man vågar inte riskera det man har och har därför svårt att nå helt nya lösningar.  I programmet kan man se vilka de övriga var och deras ämnen. Se på 25 april klockan 15.00 http://events.wan-ifra.org/events/digital-media-europe-2017/programme

2016

Presentation "Meningen med spelet?", föredrag om dataspel och livsfrågor vid Föreningen Lärare i Religionskunskaps årsmöte 2016-03-19

Research Proposal - september 2016
Planeringsdokumentet med titeln Engagement from Interactability presenterades i seminarieserien Scientific Seminars vid högskolan i Skövde. De som var utsedda läsare av texten var biträdande professor och ledare för MTEC forskningsgruppen Lissa Holloway Attaway  samt lektor i kognitionsvetenskap Tarja Susi. Om du är intresserad av att läsa dokumentet så hör av dig via e-post så skickar jag gärna en .pdf fil.

Presentation vid "doctoral consortium" POCG2016 Malta
Jag presenterade och fick återkoppling från Olli Tapio Leino (Assistant Professor, Univ. of Hong Kong), Ivan Callus (Professor, Univ. of Malta) och de andra presentatörerna gällande mina tanker om termerna "interactable" och "interactability" på doktorandseminariet vid den 10e konferensen om "Philosophy of Computer Games". Konferensen hölls på Malta 30 oktober till 4 november 2016.

2015

PresentationPresentation på MEG2015 (Mediedagarna i Göteborg) tillsammans med Jonas Ingvarsson. Kan dataspel göra oss klokare, Spelteknologi, nyhetsmedier och kulturarv.

PresentationPresentationen Gamification, möjligheter och problemområden inom teknik och innehåll. Översikt över forskningsprojekt om kulturarv och spelteknologi. på Seminariet Det Ligger i Tiden, 11-12 februari på regionmuseet i Kristianstad.

2014 

Medförfattare till artikel

Alvarez Diaz, M, Svensson, T, Toftedahl M, 2014 The Mystery of Elin. Incorporating a City Cultural Program on History and Heritage into a Pervasive Game Interactive Entertainment conference '14, Dec 2 – Dec 3 2014, Newcastle, AU, Australia.

 

Konferenspresentation 

Uncanny motion portraits presentation vid den internationella, interdisciplinära konferensen Gothic and Uncanny Explorations, Karlstads universitet 10-12 september.

 

Kursansvar i urval

Digitala kulturer, 7,5 hp
Experimentellt spelberättande, 15hp
Fördjupningskurs i spelberättande, 7,5 hp

 

Utbildning

Magisterexamen i filmvetenskap

Lunds universitet 2006
The Big Lebowski:Berättelsen, berättandet och berättaren 
Ladda hem fulltext

Publikationssida vid Lunds universitet
 http://www.lunduniversity.lu.se/lup/publication/1329962

 

Kandidatexamen i Filmvetenskap 

Högskolan i Skövde, 1994 
Maskin Människa  - Skapelse och skapelser i film

Publikationer

Torbjörn Svensson

Sociala kanaler